Placówka
Placówka nr 317 Klub Dziecięcy Kangurek (Klub dziecięcy) - 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące
Nazwa oddziału

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

Wolne miejsca

 brak