Placówka
Placówka nr 306 Nasz Domek (Żłobek i dzienny opiekun) - 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące
Nazwa oddziału

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

Liczba miejsc

 8