Placówka
Placówka nr 84 Ptasie Radio (Żłobek) - 20 tygodni - 12 miesięcy
Nazwa oddziału

 20 tygodni - 12 miesięcy

Wolne miejsca

 brak