Placówka
Placówka nr 259 Niepubliczny Żłobek Małe Zuchy (Żłobek) - 20 tygodni - 12 miesięcy
Nazwa oddziału

 20 tygodni - 12 miesięcy

Wolne miejsca

 brak