Placówka
Mini Żłobek - Oddział Żłobka nr 9 UWAGA! BRAK NABORU - MODERNIZACJA PLACÓWKI - 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące
Nazwa oddziału

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

Wolne miejsca

 brak