Placówka
Placówka nr 115N Żłobek Akademia Malucha (Żłobek) - 12 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy
Nazwa oddziału

 12 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy

Liczba miejsc

 77