Placówka
Placówka nr 130 Akademia Pod Aniołkami (Dzienny opiekun) - 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące
Nazwa oddziału

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

Wolne miejsca

 brak