Placówka
Placówka nr 158 Balonik (Żłobek) - 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące
Nazwa oddziału

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

Liczba miejsc

 34

Opis

Dzieci podzielone na 4 sale.