Placówka
Placówka nr 118 Żłobek KUM-KUM 2 (Żłobek) - 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące
Nazwa oddziału

 12 miesięcy i 1 dzień - 24 miesiące

Liczba miejsc

 15