Placówka
Żłobek nr 14 - 12 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy
Nazwa oddziału

 12 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy

Wolne miejsca

 69