Placówka
Żłobek nr 5 - 12 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy
Nazwa oddziału

 12 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy

Wolne miejsca

 21

Opis

GRUPA I