Placówka
Dzienny Opiekun 5 - 12 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy
Nazwa oddziału

 12 miesięcy i 1 dzień - 36 miesięcy

Wolne miejsca

 brak