Placówka
Dzienny Opiekun 18
Adres
Markowska 16, 03-742 Warszawa
Telefon
Kontakt z biurem 22 277 52 14
E-mail
Opis

W każdym punkcie dziennego opiekuna tworzy się mieszaną wiekowo grupę liczącą pięcioro dzieci.

W publicznych punktach dziennego opiekuna rodzice samodzielnie zapewniają posiłki dla swoich dzieci, a także zobowiązani są do zapewnienia pomocy – wolontariatu przez minimum 8 godz. tygodniowo.

Grupy wiekowe
Organ prowadzący
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dodatkowe cechy

 Ogródek

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Winda