Placówka
Dzienny Opiekun 9 lok. 4
Adres
J. Ch. Paska 14, 01-640 Warszawa
Telefon
Kontakt z biurem 22 277 52 14
E-mail
Opis

W każdym punkcie dziennego opiekuna tworzy się mieszaną wiekowo grupę liczącą pięcioro dzieci.

W publicznych punktach dziennego opiekuna rodzice samodzielnie zapewniają posiłki dla swoich dzieci, a także zobowiązani są do zapewnienia pomocy – wolontariatu przez minimum 8 godz. tygodniowo.

Opiekę w punkcie sprawuje pani Justyna Sobczyńska

Grupy wiekowe
Godziny pracy
8:15 - 16:15
Dodatkowe cechy

 Ogródek

 Osobny budynek