Placówka
Placówka nr 308 Centrum Maluszka (Żłobek)
Adres
Codzienna 8A, 03-607 Warszawa
Grupy wiekowe