Placówka
Dzienny Opiekun 16
Adres
Jałtańska 5/65 Warszawa
Telefon
Kontakt z biurem 22 277 52 14
E-mail
Strona www
Opis

W każdym punkcie dziennego opiekuna tworzy się mieszaną wiekowo grupę liczącą pięcioro dzieci.

W publicznych punktach dziennego opiekuna rodzice samodzielnie zapewniają posiłki dla swoich dzieci, a także zobowiązani są do zapewnienia pomocy – wolontariatu przez minimum 8 godz. tygodniowo.

Opiekę w punkcie sprawuje pani Renata Ostrowska

Grupy wiekowe
Organ prowadzący
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Godziny pracy
8:00-16:00
Dodatkowe cechy

 Parking

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Winda