Placówka
Dzienny Opiekun 15
Adres
Wrzeciono 28/1 Warszawa
Telefon
+48 22 277 52 14
E-mail
Strona www
Opis

W każdym punkcie dziennego opiekuna tworzy się mieszaną wiekowo grupę liczącą pięcioro dzieci.

W publicznych punktach dziennego opiekuna rodzice samodzielnie zapewniają posiłki dla swoich dzieci, a także zobowiązani są do zapewnienia pomocy – wolontariatu przez minimum 8 godz. tygodniowo.

Opiekę w punkcie sprawuje pani Dorota Banasiewicz

Grupy wiekowe
Organ prowadzący
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dodatkowe cechy

 Parking

 Podjazd dla wózków

 Winda