Placówka
Dzienny Opiekun 14
Adres
J. Kochanowskiego 52/94 Warszawa
Telefon
+ 48 22 277 52 14
E-mail
Strona www
Opis

W każdym punkcie dziennego opiekuna tworzy się mieszaną wiekowo grupę liczącą pięcioro dzieci.

W publicznych punktach dziennego opiekuna rodzice samodzielnie zapewniają posiłki dla swoich dzieci, a także zobowiązani są do zapewnienia pomocy – wolontariatu przez minimum 8 godz. tygodniowo.

Opiekę w punkcie sprawuje pani Jagoda Sidorowicz

Grupy wiekowe
Godziny pracy
7.30-15.30
Organ prowadzący
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dodatkowe cechy

 Parking

 Winda