Placówka
Dzienny Opiekun 11
Adres
Wilcza 27a Warszawa
Telefon
Kontakt z biurem 22 277 52 14
E-mail
Strona www
Opis

W każdym punkcie dziennego opiekuna tworzy się mieszaną wiekowo grupę liczącą pięcioro dzieci.

W publicznych punktach dziennego opiekuna rodzice samodzielnie zapewniają posiłki dla swoich dzieci, a także zobowiązani są do zapewnienia pomocy – wolontariatu przez minimum 8 godz. tygodniowo.

Opiekę w punkcie sprawuje pani Marta Kilian

Grupy wiekowe
Godziny pracy
8:00-16:00
Organ prowadzący
Zespół Żłobków m. st. Warszawy
Dodatkowe cechy

 Ogródek

 Plac zabaw