Placówka
Dzienny Opiekun 6
Adres
Chodecka 10/136 Warszawa
Telefon
Kontakt z biurem 22 277 52 14
E-mail
Strona www
Opis

W każdym punkcie dziennego opiekuna tworzy się mieszaną wiekowo grupę liczącą pięcioro dzieci.

W publicznych punktach dziennego opiekuna rodzice samodzielnie zapewniają posiłki dla swoich dzieci, a także zobowiązani są do zapewnienia pomocy – wolontariatu przez minimum 8 godz. tygodniowo.

Opiekę w punkcie sprawuje pani Bogumiła Jędrzejczyk - Śmiechowska

Grupy wiekowe
Godziny pracy
07:30 - 15:30
Organ prowadzący
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dodatkowe cechy

 Parking

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Winda