Placówka
Dzienny Opiekun 1
Adres
Rozłogi 12/34 Warszawa
Telefon
Kontakt z biurem 22 277 52 14
E-mail
Strona www
Opis

W każdym punkcie dziennego opiekuna tworzy się mieszaną wiekowo grupę liczącą pięcioro dzieci.

W publicznych punktach dziennego opiekuna rodzice samodzielnie zapewniają posiłki dla swoich dzieci, a także zobowiązani są do zapewnienia pomocy – wolontariatu przez minimum 8 godz. tygodniowo.

Opiekę w punkcie sprawuje pani Monika Mrozowska

Grupy wiekowe
Godziny pracy
08:00 - 16:00
Organ prowadzący
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
Dodatkowe cechy

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Winda