Placówka
Placówka nr 93 Gwiazdeczki (Żłobek i dzienny opiekun)
Adres
Jerzego 38, 04-424 Warszawa
Telefon
227812903
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Joanna Gołębiewska
Opis

Żłobek GWIAZDECZKI jest miejscem kameralnym, gdzie dzieci bawią się i uczą w domowej atmosferze. Mają  czas zarówno na poznawanie, doświadczanie jak i odpoczynek i zabawę z innymi dziećmi. Nauczyciele czuwają nad rozwojem dziecka, obserwując je i odpowiadając na jego potrzeby.
    Zapewniamy dzieciom edukację dostosowaną do potrzeb i możliwości indywidualnych. Dajemy dzieciom możliwość całościowego, harmonijnego rozwoju i wykorzystania ich naturalnego potencjału. Chcemy też rozwijać samodzielność i wewnętrzną dyscyplinę. Stosujemy metody odpowiadające  naturalnej dziecięcej potrzebie uczenia się poprzez doświadczanie, obserwację, powtarzanie, odkrywanie i interakcje z otoczeniem.
    Wiemy, że nikt nie jest w stanie nauczyć się czy rozwijać za dziecko. Ono samo dokonuje tego zgodnie ze swoim potencjałem, we własnym tempie. Naszym celem jest pomoc każdemu dziecku w jego harmonijnym rozwoju. W pełni szanujemy jego godność, jego wolność i indywidualność.
    Przygotowane otoczenie  pozwala dzieciom rozwinąć naturalną chęć zdobywania wiedzy. Dzieci mają wrodzoną pasję do uczenia się, wspieramy  ten naturalny proces poprzez umożliwienie im spontanicznej celowej aktywności, pod kierownictwem dobrze przygotowanego nauczyciela.


UCZYMY BAWIĄC,  BAWIMY UCZĄC

W naszym żłobku oferujemy Maluszkom cykl zajęć edukacyjno-rozwojowo-wychowawczych. Cykle te są rozpisane na każdy miesiąc roku i mają na celu rozwijanie różnych umiejętności podopiecznych zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i tempem rozwoju. Zapewniamy całodzienną, fachową opiekę nad dziećmi .Wyrabiamy nawyki higieny oraz troszczymy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci.Prowadzimy zajęcia ogólnorozwojowe, wspomagające indywidualny rozwój i wczesną edukację każdego dziecka.


Kształtujemy postawy społeczne dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania wśród rówieśników.


Rozwijamy wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci oraz ich  uzdolnienia, poprzez różne formy działalności plastyczno- technicznej oraz uczestnictwo w zajęciach rytmicznych i muzycznych.


Udzielamy dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej i medycznej w razie potrzeby.

Zapewniamy dzieciom prawidłowe żywienie oraz uczymy przestrzegania zasad higieny przy spożywaniu posiłków.


OFERTA PROGRAMOWA:

1. Indywidualne podejście do każdego dziecka

2. Troskliwa pielęgnacja i opieka

a) przemyślany program , w którym dzieci 
b)całodzienne wyżywienie spełniające normy żywieniowe

3. Zajęcia edukacyjne dostosowane do wieku dzieci:
a) gry i zabawy ogólnorozwojowe
b) zajęcia techniczno-plastyczne
d) zajęcia rytmiczne i muzyczne
e) zajęcia gimnastyki korekcyjnej
f) profilaktyczne ćwiczenia logopedyczne w indywidualnych przypadkach
g) bajkoterapię

4. Wspólne imprezy rodzinne w trakcie roku: 
a) Urodziny Dzieci 
b) Mikołaj 
c) Bal Karnawałowy 
d) Wielkanocny Zajączek 
e) Dzień Rodziny 
f) Dzień misia 
g) Pożegnanie zimy 
h) Pożegnanie starszaków 
i) Prawdziwy teatr w naszym żłobku

Grupy wiekowe
Dodatkowe zajęcia
zajęcia ruchowe, muzyczne, koncerty, teatrzyki, przygotowanie okolicznościowych uroczystości -jasełka, dzień babci , dziadka, dzień mamy i taty
Godziny pracy
07.00-17.00
Placówka dotowana
Tak
Organ prowadzący
osoba fizyczna
Kierownik - telefon
501760013
Kierownik - email
gwiazdeczki@wp.eu
Kierownik - godziny przyjmowania interesantów
w godzinach umówionych z interesantem
Dodatkowe cechy

 Catering

 Ogródek

 Plac zabaw

 Podjazd dla wózków

 Rytmika

 Wózkarnia