Szczecin
Szczecin
Aktualności

20.04.2020

Potwierdzenie woli przyjęcia

Potwierdzenie woli przyjęcia nie dotyczy deklaracji kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu.

Na zakładce Dokumenty zostały zamieszczone nowe pliki:

  • Informacja o wariantach potwierdzania woli przyjęcia dziecka do przedszkola
  • Instrukcja - elektroniczne potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola
  • Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola


20.03.2020

Elektroniczne wysyłanie dokumentów do przedszkola/szkoły

Szanowni Rodzice

Dnia 20 marca 2020r. uruchomiliśmy w systemie Nabór nową funkcjonalność, która pozwala Państwu na wysłanie zeskanowanych dokumentów do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją dostępną na zakładce Dokumenty.13.03.2020
Zmiana procedur składania dokumentów w procesie rekrutacji do przedszkoli publicznych i I klas szkół podstawowych, w związku z zagrożeniem koronawirusem w Polsce


Szanowni Rodzice


Wnioski przyjmowane będą do 27 marca 2020r. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Zaleca się wysłanie skanu lub zdjęcia podpisanego wniosku i pozostałych również podpisanych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek; można znaleźć na stronach przedszkoli lub w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://bip.um.szczecin.pl (BIP - Wydziały i Biura – Wydział Oświaty – Referat organizacyjny – wykaz jednostek oświatowych – miejskie przedszkola/szkoły podstawowe). Oryginał wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć do placówki w formie papierowej, w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.;

2.Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:


Procedura składania wniosków w placówce:

1) Do punktu przyjmowania wniosków wchodzi tylko jedna osoba,

2) Punkt przyjmowania wniosków czynny jest w godz. 7.00 – 15.00,

3) Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,

4) Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,

5) Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,

6) Wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,

7) Wniosek wraz z załącznikami Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika,

8) Obok pojemnika leżą opieczętowane przez placówkę wzory potwierdzeń złożenia wniosku, na którym rodzic własnoręcznie wpisuje imię i nazwisko swojego dziecka,

9) Pracownik przyjmujący wnioski nie dokonuje ich weryfikacji, jedynie wpisuje na listę przyjętych wniosków  imię i nazwisko dziecka kandydującego do przedszkola/szkoły,

10) Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną i e-mailową.


UWAGA:

Pod koniec tygodnia zostanie również uaktywniona aplikacja w systemie elektronicznego naboru, przez którą będzie można przesyłać skany/zdjęcia wniosków bezpośrednio do placówki pierwszego wyboru.