Szczecin
Szczecin
Aktualności

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w zakładce Dokumenty znajduje się informacja dotycząca naboru uzupełniającego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020.
Nabór uzupełniający rozpoczyna się w dniu 16 sierpnia 2019 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------


26.04.2019


Szanowni Rodzice,

w przypadku, gdy dziecko nie zostało przyjęte do żadnej wybranej przez Państwa placówki, zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2018r., poz. 996 ze zm.):

1) Prezydent Miasta pisemnie wskaże dziecku placówkę, która dysponuje wolnymi miejscami,

2) Wskazanie zostanie przesłane na adres zamieszkania dziecka, podany w karcie zgłoszenia.

3) Wskazanie otrzymacie Państwo nie później niż do dnia 15 sierpnia 2019r. tj. do dnia rozpoczęcia naboru uzupełniającego.