Szczecin
Szczecin
Dokumenty
Nazwa Plik
Informacja o wolnych miejscach w rekrutacji uzupełniającej
Instrukcja elektronicznego potwierdzania woli przyjęcia
Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024
Informator dla rodziców
Liczba wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
Wykaz szkół podstawowych z oddziałami dla dzieci w wieku 3 i 4 lat oraz 5 i 6 lat w roku szkolnym 2023/2024
Wykaz szkół podstawowych z oddziałami dla dzieci w wieku 5 i 6 lat w roku szkolnym 2023/2024
Oświadczenie 1. Zatrudnienie - uczenie się w trybie dziennym
Oświadczenie 2. Rozpoczęcie - kontynuacja przez rodzeństwo edukacji przedszkolnej
Oświadczenie 3. Wykonywanie pracy - uczenie się w poblizu przedszkola
Oświadczenie 4. Zamieszkiwanie i płacenie podatków w Szczecinie
Oświadczenie 5. Odbycie obowiązkowych szczepień
Oświadczenie 6. Zamieszkiwanie w Gminie Szczecin
Oświadczenie 7. Wielodzietność rodziny kandydata
Oświdczenie 8. Samotne wychowywanie dziecka