Szczecin
Szczecin
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Wolne miejsca w naborze uzupełniającym
Instrukcja elektronicznego potwierdzania woli przyjęcia
Zarządzenie Prezydenta Miasta_TERMINY REKRUTACJI
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informator dla rodziców
OŚWIADCZENIE 1. ZATRUDNIENIE - UCZENIE SIĘ W TRYBIE DZIENNYM
OŚWIADCZENIE 2. ROZPOCZĘCIE-KONTYNUACJA PRZEZ RODZEŃSTWO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
OŚWIADCZENIE 3. WYKONYWANIE PRACY-UCZENIE SIĘ W POBLIŻU PRZEDSZKOLA
OŚWIADCZENIE 4. ZAMIESZKIWANIE I PŁACENIE PODATKÓW W SZCZECINIE
OŚWIADCZENIE 5. ODBYCIE OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ
OŚWIADCZENIE 6. ZAMIESZKIWANIE W GMINIE SZCZECIN
OŚWIADCZENIE 7. WIELODZIETNOŚĆ RODZINY KANDYDATA
OŚWIADCZENIE 8. SAMOTNE WYCHOWANIE DZIECKA
LICZBA WOLNYCH MIEJSC W PRZEDSZKOLACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Wykaz szkół podstawowych z oddziałami dla dzieci w wieku 5 i 6 lat
Informacja o oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci 3-4-letnich w roku szkolnym 2022_2023