Szczecin
Szczecin
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Wykaz wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej
Instrukcja elektronicznego potwierdzania woli przyjęcia
Terminy postępowania rekrutacyjnego
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola
INFORMATOR DLA RODZICÓW
Wykaz szkół podstawowych, w których planowane są oddziały dla dzieci 3 i 4-letnich
Wykaz szkół podstawowych, w których planowane są oddziały dla dzieci 5 i 6-letnich
OŚWIADCZENIE NR 1_ ZATRUDNIENIE-UCZENIE SIĘ W TRYBIE DZIENNYM
OŚWIADCZENIE NR 2 - KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ LUB SZKOLNEJ RODZEŃSTWA
OŚWIADCZENIE NR 3 - WYKONYWANIE PRACY - UCZENIE SIĘ W POBLIŻU PRZEDSZKOLA
OŚWIADCZENIE NR 4 - ZAMIESZKIWANIE I ROZLICZANIE PODATKÓW W SZCZECINIE
OŚWIADCZENIE NR 6 - ZAMIESZKIWANIE W GMINIE SZCZECIN
OŚWIADCZENIE NR 5 - ODBYCIE OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ
OŚWIADCZENIE NR 7 - WIELODZIETNOŚĆ RODZINY KANDYDATA
OŚWIADCZENIE NR 8 - SAMOTNE WYCHOWYWANIE DZIECKA
Wykaz wolnych miejsc w publicznych przedszkolach
Wykaz wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych