Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 77
Adres
Hoża 8,10, 71-699 Szczecin
Telefon
914 421 763
Fax
914 421 763
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Izabela Pasiecznik-Piętka
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne nr 77
Opis
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 77 „WESOŁE SIÓDEMKI” UL. HOŻA 8,10 71 – 699 SZCZECIN TEL. 091 442 17 63 Przedszkole Publiczne Nr 77 istnieje od 1951 r. Usytuowane jest w dzielnicy Żelechowa i związane z jej historią od ponad 60 lat. Jest to mała placówka mieszcząca się w piętrowym budynku przy ul. Hożej, do której uczęszcza 100 dzieci. Od kilku lat przedszkole posiada filię przy ul. Stołczyńskiej. W placówce macierzystej działają cztery oddziały, w filii zaś jeden. Nazwę „Wesołe Siódemki” przedszkole przyjęło w 50 rocznicę swojego istnienia. Budynek otacza duży ogród, który jest nie tylko terenem zabaw dla dzieci, ale również miejscem obserwacji przyrodniczych i wspólnych, rodzinnych lub środowiskowych imprez. Przedszkole nasze zapewnia wszystkim dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju w atmosferze akceptacji i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dzieci zdobywają tu nie tylko wiedzę, ale odkrywają i rozwijają swoje zainteresowania oraz talenty, uczą się samodzielności w działaniu i myśleniu, nawiązywania prawidłowych relacji społecznych, a także zdobywają doświadczenia pomagające w rozwiązywaniu problemów i radzeniu sobie w różnych trudnych sytuacjach. Nasi absolwenci miło wspominają pobyt w przedszkolu i często nas odwiedzają. WIZJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 77 Przedszkole jest otwarte i panuje tu serdeczna atmosfera przyjazna dzieciom, rodzicom i pracownikom. Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska. Rodzice są współautorami życia przedszkola. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania. Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wiedzę i umiejętności zdobywają w sposób aktywny, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności. Dzieci współdziałają w tworzeniu atmosfery wychowawczej opartej na wzajemnej wyrozumiałości, życzliwości, współdziałaniu i opiekuńczości w stosunku do potrzebujących pomocy.
Osiągnięcia
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI Rodzina jest dla dziecka pierwszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym. Wywiera ona istotny wpływ na jego rozwój i formowanie się osobowości. Dlatego też właściwe współdziałanie nauczyciela z rodzicami jest jednym z istotnych czynników zapewniających osiąganie pomyślnych rezultatów wychowawczych. Dlatego staramy się, aby nasze działania w tym zakresie były konkretne, planowe i systematyczne, a formy naszych spotkań odpowiednie do ich celu. Należą do nich: - Zebrania grupowe - Konsultacje indywidualne - Zajęcia otwarte - Imprezy i uroczystości grupowe i przedszkolne - Tablice informacyjne dla rodziców TRADYCJE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 77 Przez wiele lat istnienia naszej placówki organizowane były na jej terenie różnorodne uroczystości, imprezy, konkursy i przeglądy. Niektóre z nich na stałe weszły do naszego kalendarza imprez i zaliczane są już do tradycji przedszkola. UROCZYSTOŚCI I IMPREZY GRUPOWE I PRZEDSZKOLNE - Festyn Integracyjny „Pożegnanie lata” - Pasowanie na przedszkolaka w grupie najmłodszej - Pasowanie na starszaka i ucznia „zerówki” - Spotkanie z Mikołajem - Wigilijne spotkania grupowe - Dzień Babci i Dziadka - Bal Karnawałowy - Bal Wiosenny - Dzień Rodzinki - Uroczystość zakończenia roku szkolnego KONKURSY I PRZEGLĄDY organizowane przez nasze przedszkole - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Anioły i Aniołki Bożonarodzeniowe” - Międzyprzedszkolna Olimpiada Ekologiczna - Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Angielskiej Oprócz tych, które na stałe zagościły w naszym kalendarzu, organizujemy co roku konkursy lub przeglądy związane tematycznie z obszarem działań, którego realizację planujemy w danym roku szkolnym. W ostatnich dwóch latach były to: - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpieczny przedszkolak” - Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski „Przedszkolak bezpieczny na drodze” - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moje miasto” - Międzyprzedszkolny Konkurs Muzyczny „Na ludową nutę” Ponadto co roku organizowane są w przedszkolu różnorodne konkursy dla dzieci i rodziców. W tym roku odbyły się: - Konkurs plastyczny „Jesienne bukiety” - Konkurs plastyczny „Zabytki Szczecina” WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM Przedszkole nie może realizować swoich zadań w oderwaniu od środowiska lokalnego. Dlatego też aktywnie współpracujemy z okolicznymi placówkami, Radą Osiedla oraz innymi instytucjami, które mogą wspierać i wzbogacać nasze działania. Należą do nich przede wszystkim: - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - Szkoła Podstawowa Nr 42 - Szkoła Podstawowa Nr 14 - Okoliczne przedszkola - Komenda Miejska Policji Sekcja Prewencji - Straż Pożarna - Wydział Ruchu Drogowego - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” - Rada Osiedla Żelechowa i Skolwin
Dodatkowe zajęcia
Po zamknięciu placówki tj. od godz. 16.30 można zapisać dzieci na zajęcia: taneczne, karate oraz zajęcia z piłką. zajęcia prowadzą firmy zewnętrzne.
Godziny otwarcia od
06:00:00
Godziny otwarcia uwagi
6.00-17.00
Organ prowadzący
GMINA MIASTO SZCZECIN
NIP odbiorcy opłat
8513027250
Odbiorca opłat
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 77
Adres odbiorcy opłat
HOŻA 8,10
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
32 1020 4795 0000 9502 0278 2704
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
62 1020 4795 0000 9202 0406 6494
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
275
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia sportowe