Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 77
Adres
Hoża 8,10, 71-699 Szczecin
Telefon
914 421 763
Fax
914 421 763
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Izabela Pasiecznik-Piętka
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne nr 77
Opis
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 77 „WESOŁE SIÓDEMKI” UL. HOŻA 8,10 71 – 699 SZCZECIN TEL. 091 442 17 63 Przedszkole Publiczne Nr 77 istnieje od 1951 r. Usytuowane jest w dzielnicy Żelechowa i związane z jej historią od ponad 60 lat. Jest to mała placówka mieszcząca się w piętrowym budynku przy ul. Hożej, do której uczęszcza 100 dzieci. Od kilku lat przedszkole posiada filię przy ul. Stołczyńskiej. W placówce macierzystej działają cztery oddziały, w filii zaś jeden. Nazwę „Wesołe Siódemki” przedszkole przyjęło w 50 rocznicę swojego istnienia. Budynek otacza duży ogród, który jest nie tylko terenem zabaw dla dzieci, ale również miejscem obserwacji przyrodniczych i wspólnych, rodzinnych lub środowiskowych imprez. Przedszkole nasze zapewnia wszystkim dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju w atmosferze akceptacji i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dzieci zdobywają tu nie tylko wiedzę, ale odkrywają i rozwijają swoje zainteresowania oraz talenty, uczą się samodzielności w działaniu i myśleniu, nawiązywania prawidłowych relacji społecznych, a także zdobywają doświadczenia pomagające w rozwiązywaniu problemów i radzeniu sobie w różnych trudnych sytuacjach. Nasi absolwenci miło wspominają pobyt w przedszkolu i często nas odwiedzają. WIZJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 77 Przedszkole jest otwarte i panuje tu serdeczna atmosfera przyjazna dzieciom, rodzicom i pracownikom. Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska. Rodzice są współautorami życia przedszkola. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania. Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wiedzę i umiejętności zdobywają w sposób aktywny, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności. Dzieci współdziałają w tworzeniu atmosfery wychowawczej opartej na wzajemnej wyrozumiałości, życzliwości, współdziałaniu i opiekuńczości w stosunku do potrzebujących pomocy.
Osiągnięcia
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI Rodzina jest dla dziecka pierwszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym. Wywiera ona istotny wpływ na jego rozwój i formowanie się osobowości. Dlatego też właściwe współdziałanie nauczyciela z rodzicami jest jednym z istotnych czynników zapewniających osiąganie pomyślnych rezultatów wychowawczych. Dlatego staramy się, aby nasze działania w tym zakresie były konkretne, planowe i systematyczne, a formy naszych spotkań odpowiednie do ich celu. Należą do nich: - Zebrania grupowe - Konsultacje indywidualne - Zajęcia otwarte - Imprezy i uroczystości grupowe i przedszkolne - Tablice informacyjne dla rodziców TRADYCJE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 77 Przez wiele lat istnienia naszej placówki organizowane były na jej terenie różnorodne uroczystości, imprezy, konkursy i przeglądy. Niektóre z nich na stałe weszły do naszego kalendarza imprez i zaliczane są już do tradycji przedszkola. UROCZYSTOŚCI I IMPREZY GRUPOWE I PRZEDSZKOLNE - Festyn Integracyjny „Pożegnanie lata” - Pasowanie na przedszkolaka w grupie najmłodszej - Pasowanie na starszaka i ucznia „zerówki” - Spotkanie z Mikołajem - Wigilijne spotkania grupowe - Dzień Babci i Dziadka - Bal Karnawałowy - Bal Wiosenny - Dzień Rodzinki - Uroczystość zakończenia roku szkolnego KONKURSY I PRZEGLĄDY organizowane przez nasze przedszkole - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Anioły i Aniołki Bożonarodzeniowe” - Międzyprzedszkolna Olimpiada Ekologiczna - Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Angielskiej Oprócz tych, które na stałe zagościły w naszym kalendarzu, organizujemy co roku konkursy lub przeglądy związane tematycznie z obszarem działań, którego realizację planujemy w danym roku szkolnym. W ostatnich dwóch latach były to: - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpieczny przedszkolak” - Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski „Przedszkolak bezpieczny na drodze” - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moje miasto” - Międzyprzedszkolny Konkurs Muzyczny „Na ludową nutę” Ponadto co roku organizowane są w przedszkolu różnorodne konkursy dla dzieci i rodziców. W tym roku odbyły się: - Konkurs plastyczny „Jesienne bukiety” - Konkurs plastyczny „Zabytki Szczecina” WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM Przedszkole nie może realizować swoich zadań w oderwaniu od środowiska lokalnego. Dlatego też aktywnie współpracujemy z okolicznymi placówkami, Radą Osiedla oraz innymi instytucjami, które mogą wspierać i wzbogacać nasze działania. Należą do nich przede wszystkim: - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - Szkoła Podstawowa Nr 42 - Szkoła Podstawowa Nr 14 - Okoliczne przedszkola - Komenda Miejska Policji Sekcja Prewencji - Straż Pożarna - Wydział Ruchu Drogowego - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” - Rada Osiedla Żelechowa i Skolwin
Dodatkowe zajęcia
Po zamknięciu placówki tj. od godz. 16.30 można zapisać dzieci na zajęcia: taneczne, karate oraz zajęcia z piłką. zajęcia prowadzą firmy zewnętrzne.
Godziny otwarcia od
06:00:00
Godziny otwarcia uwagi
6.00-17.00
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021
300
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe