Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 74
Adres
26 Kwietnia 3, 71-126 Szczecin
Telefon
091 45 30 197
Fax
091 45 30 197
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Opis
Nasze przedszkole mieści się w wolnostojącym budynku na osiedlu Przyjaźni ( dojazd autobusami 67 i 75). W przedszkolu jest 12 grup dzieci w wieku od 3 do 6 lat Ilość dzieci w grupach - 25 Każda grupa ma do dyspozycji dwie sale z przylegającymi do niej łazienką i szatnią. Dodatkowo dzieci korzystają z sali gimnastycznej oraz gabinetów: językowego i logopedycznego. Przedszkole z trzech stron otoczone jest pięknym, dużym ogrodem, wyposażonym w sprzęt ogrodowy, z którego dzieci chętnie korzystają. DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZE PRZEDSZKOLE? 1. Ponieważ zapewniamy dzieciom: - troskliwą i fachową opiekę pedagogiczną - zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą z łatwością przekroczyć próg szkoły - dobrą zabawę. 2. Ponieważ naszym działaniom przyświecają trzy główne priorytety pedagogiczne: - dziecko poznaje otaczający świat zgodnie ze swoimi potrzebami, zainteresowaniami i możliwościami w kontakcie ze światem i twórczością drugiego człowieka. - dziecko potrafi świadomie dokonywać wyborów w życiu codziennym, ma właściwą samoocenę, umie odróżnić dobro od zła oraz potrafi zgodnie współżyć z bliższym i dalszym otoczeniem. - dziecko zdobywa wiedzę i umiejętności, pozwalające mu w przyszłości z powodzeniem podjąć naukę w szkole. 3. Ponieważ proponujemy dzieciom i rodzicom udział w programie adaptacyjnym, którego celem jest: - ułatwienie dziecku wejścia do nowej grupy społecznej - zmniejszenie lęku przed rozstaniem z rodzicami - wspieranie rodziców w działaniach zapobiegających trudnościom w procesie adaptacyjnym ich dzieci. Formy i sposoby realizacji programu: dni otwarte, spotkania dzieci, rodziców i nauczycielek; prezentacja literatury fachowej; tablice informacyjne; foldery. Szczegółowe informacje na temat dni adaptacyjnych znajdziecie Państwo w folderze przedszkolnym. DZIEŃ OTWARTY - 1 marca 2014r. (sobota) w godzinach od 11:00 do 13:00 (prosimy zabrać ze sobą kapcie lub inne obuwie zastępcze).
Dodatkowe zajęcia
Język angielski prowadzony jest dla osób chętnych w godzinach popołudniowych, po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Gabinet językowy wyposażony jest w sprzęt audiowizualny oraz liczne pomoce dydaktyczne. Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami i formami, które przynoszą oczekiwane efekty. Specjalista logopedii zatrudniony jest w naszej placówce na podstawie arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny., co pozwala na codzienne, bezpłatne objęcie pomocą logopedyczną dzieci, które potrzebują skorygowania wad wymowy. Raz w roku organizowane są bezpłatne badania logopedyczne dla dzieci uczęszczających do naszej placówki
Godziny otwarcia od
06:00:00 do 17:00
Godziny otwarcia do
17:00:00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Zajęcia sportowe