Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 73
Adres
CEGLANA 4, 71-636 Szczecin
Telefon
091 422 68 15
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Aleksandra Ziółowska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne nr 73
Opis
Przedszkole „ Ekolandia” jest usytuowane w dzielnicy Grabowo. Placówka sąsiaduje z dwoma innymi przedszkolami, szkołą podstawową, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i Stocznią Nowa. Budynek przedszkola jest obiektem wolno-stojącym wybudowanym w 1974r. na potrzeby przedszkola. Przedszkole jest palcówką 5– oddziałową, każdy oddział obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, ma duży ogród do zabaw i zajęć ruchowych. Mamy duże sale zabaw dla dzieci, salę do zajęć gimnastycznych. Posiłki: * 8.30 – śniadanie *10.00 – II śniadanie i picie * 11.30 – zupa * 14.00 – II danie / podwieczorek i picie koło godz. *16.00 dla dzieci które zostają dłużej podajemy kanapki i picie. dziecko ma prawo do odmowy posiłku, którego nie lubi,/ o tym fakcie powiadamiamy rodzica na bieżąco/ dostępność do wody mineralnej w holu na piętrze i w szatani Dzieci z alergiami i problemami pokarmowymi mają odrębne posiłki Odpoczynek 3- latki leżakują, 4 – latki tylko na życzenie rodziców, pozostałe grupy mają zajęcia relaksacyjne, pracę indywidualną np. z dzieckiem uzdolnionym czy potrzebującym pomocy Nauczyciele to kadra wykwalifikowana ( wszystkie nauczycielki posiadają wyższe studia z przygotowaniem pedagogicznym) z dużym doświadczeniem pedagogicznym, a ideą przewodnią pracy nauczycieli jest poszanowanie godności dziecka, umiejętności współdziałania z dzieckiem, motywacji i zaspokojenia jego potrzeb. Pedagogiczne priorytety przedszkola to: 1. Tworzenie optymalnych warunków dydaktyczno – wychowawczo –opiekuńczych. 2. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka. 3. Indywidualizacja. 4. Poszanowanie praw dziecka. 5. Dbałość o rozwój dzieci szczególnie uzdolnionych i dzieci potrzebujących pomocy. 6. Współpraca z rodzicami.
Osiągnięcia
Przedszkole gościło Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty podczas organizowanego konkursu przez LOP „ Żyj z przyrodą w zgodzie”, a rozstrzyganego od 3 lat w naszej placówce o zasięgu województwa. Nadanie nazwy Ekolandia w 2004r. Mamy wypracowane tradycje i zwyczaje. Jesteśmy organizatorami międzyprzedszkolnego konkursu: „ Kukiełka warzywna”, „ Ekoludek – Jesienny Ludek”, „ Kukiełka Marzanna” , " Fauna i flora mórz i oceanów" Udzielamy się w licznych konkursach organizowanych przez inne przedszkola, szkoły i różne instytucje. Bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji " Cała Polska czyta dzieciom" - gdzie czytają rożne osoby np. rodzice, dziadkowie, aktorzy, dziennikarze, prawnicy, kustosz muzeum, gościliśmy też zachodniopomorskiego wojewodę , który czytał dzieciom wiersze J. Brzechwy. Mamy certyfikat " Bezpieczny Przedszkolak", " Dzieci Szczecina - Dzieciom z Biesłana", " Szkoła promująca zdrowie" Współpracujemy z: LOP – dzieci 6 – letnie dostają legitymacje członkowskie, Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt – zbieramy karmę i koce, a także bierzemy udział w konkursie makulatury, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną – mamy tam wystawy prac plastycznych dzieci Domem Małego Dziecka w Stargardzie szczecińskim– akcje charytatywne Akademią Rolniczą – wspólne zabawy, wycieczki, quizy, ekologiczne Innymi placówkami oświatowymi – udział w imprezach, uroczystościach, konkursach i przeglądach. Poza programami obowiązującymi nauczyciele opracowują własne programy: Program adaptacyjny, ekologiczny, prozdrowotny, profilaktyczny.
Dodatkowe zajęcia
język niemiecki - nieodpłatnie religia - nieodpłatnie koło teatralne - nieodpłatnie Zajęcia dodatkowe w każdym roku są dostosowane do potrzeb rodziców i możliwości dzieci
Godziny otwarcia od
06:00:00
Godziny otwarcia do
17:00:00
Godziny otwarcia uwagi
Godziny dostosowane do potrzeb rodziców
Organ prowadzący
Urzad Miasta Szczecin
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe