Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 72
Adres
Obiekt 1: Felczaka 14, 71-417 Szczecin; Obiekt 2: Monte Cassino 31, 70-466 Szczecin , 71-417 Szczecin
Telefon
(0-91) 422 02 78
Fax
(0-91) 432 89 56
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Lena Krzykawska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne nr 72
  • Przedszkole Publiczne nr 72
  • Przedszkole Publiczne nr 72
  • Przedszkole Publiczne nr 72
  • Przedszkole Publiczne nr 72
  • Przedszkole Publiczne nr 72
Opis
W naszej Juliana Tuwima krainie, czas radośnie w zabawie płynie. Wszystkie maluchy, średniaki, starszaki, to najbardziej w Szczecinie odważne przedszkolaki. U nas także nauczysz się wiele, bo tu są najlepsi nauczyciele. Poznasz języki i nauczysz się śpiewać, na zajęciach w grupie nie będziesz nigdy ziewać. Potańczysz i poprawisz postawę ciała swego, będziesz znał też trochę świata wirtualnego. Zajęć do wyboru sporo tutaj mamy, braku umiejętności się nie obawiamy. Na wycieczki jeździmy nad morze, do lasu, na świeżym powietrzu spędzamy wiele czasu. Nie ominą Cię z pewnością konkursy i bale, w naszym przedszkolu są kolorowe sale. Czekamy na Ciebie więc w naszej krainie, bo jesteśmy po prostu najlepsi w Szczecinie.

Od 1 września 2017 roku nasze przedszkole funkcjonuje w dwóch obiektach:

1. Obiekt przy ul. Felczaka 14; -wolno stojący, dwukondygnacyjny budynek, w którym funkcjonuje dziewięć grup przedszkolnych. Do dyspozycji dzieci jest ogród przedszkolny z ciekawym sprzętem rekreacyjnym oraz bogatą bazą dydaktyczną.
2. Obiekt przy ul. Monte Cassino 31;
-wolno stojący, dwukondygnacyjny budynek, w którym funkcjonują cztery grupy przedszkolne. Do dyspozycji dzieci są dobrze wyposażone sale dydaktyczne oraz plac zabaw z nowoczesnym sprzętem sportowo-rekreacyjnym.

Osiągnięcia
Angażujemy się w akcje na rzecz dzieci ubogich i potrzebujących:

*Góra Grosza, *Gorączka Złota, *Dzwonek na obiad, *Szlachetna Paczka, *Razem na Święta, *Kasztanowa Akcja, *Aukcja prac plastycznych: „Dzieci Szczecina, dzieciom w Biesłanie”, *Zbiórka pieniędzy na rzecz poszkodowanych przez powódź placówek oświatowych w Sokolnikach Tarnobrzeskich, *Aukcja prac plastycznych pt.: „Ilustrowane wiersze Juliana Tuwima” na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie. Za zebrane fundusze zakupiono i przekazano  placówce książki z twórczością Juliana Tuwima.

Kochamy przyrodę i pomagamy zwierzętom:

*Zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt ze schroniska, *Udział w akcji „Grzybobranie z przedszkolakiem", *Udział w projekcie „Upowszechnianie wiedzy dotyczącej racjonalnego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym”, *Udział w projekcie „Woda”w ramach współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim, *Udział w konkursie „Zbieramy makulaturę, oszczędzamy lasy”, *Udział w konkursie „Zielona Szkoła-Nasza Przygoda z Przyrodą”, *Cykliczny udział w konkursie wojewódzkim pt.: „Żyj z przyrodą w zgodzie” zajmowanie znaczących miejsc przez nauczycieli naszej placówki.

Bierzemy udział w różnorodnych imprezach sportowych:

*Międzyprzedszkolny Turniej Minigolfa, *Półmaraton Gryfa Szczecińskiego, *Spotkania ze znanymi sportowcami - „Sportowe powitanie jesieni z mistrzem sportu”, *„Śmiech i zabawa to fajna sprawa”, *Udział w przedszkolnej olimpiadzie sportowej organizowanej przez klub: SOCATOTS - piłkarskie maluszki, *Udział w największym w Europie cyklu imprez sportowych dla aktywnych przedszkolaków Orlen Przedszkoliada Tour.

Rozwijamy zainteresowania i talenty poprzez udział w konkursach i przeglądach artystycznych:

*Festiwal Piosenki Ekologicznej: „EKORYTMY”, *Festiwal Piosenki Zdrowotnej, *Przegląd bajki ruchowo-muzycznej: „MUZYKA I RUCH CZYLI BAJKA BEZ SŁÓW”, *Ogólnopolski dzień przedszkoli: „ŚWIĘTO KONWALII”.

Konkursy plastyczne:

*„Najpiękniejsze żaglowce świata”, *„Muminki oczami dziecka”, *„Pocztówka przedszkolaka”, *„Chrońmy bioróżnorodność - segregujmy odpady”, *„Najpiękniejsza choinka”, *„Ekosystem lasu oczami dziecka”, *„Ekosystem morza w oczach dziecka”, *„Pocztówka ze Skandynawii”, *„Plastyczna przygoda dla Małych i Dużych. Kolorowe wiersze, bajki...”, *Ekosystem Parku Narodowego w oczach dziecka, *List do Świętego Mikołaja.

Konkursy plastyczno-techniczne pod patronatem LOP: *„Mamy rady na odpady”, *„Woda środowiskiem życia”, *„Szczecin miastem zieleni”, *„Sprzątam po swoim psie”, *„Najpiękniejszy Świąteczny Anioł”, *Jesienne krajobrazy, *„Zdrowe zęby mamy - marchewkę zjadamy”, *„Bożonarodzeniowy witraż”, *„Zimowy bałwanek”.

Jesteśmy organizatorami: a)Międzyprzedszkolnego Przeglądu Twórczości Poetyckiej Juliana Tuwima, b)Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego pt.: "Bohaterowie utworów Juliana Tuwima". c)Międzyprzedszkolnego Przeglądu Piosenki Niemieckojezyczej.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi: *Uniwersytet Szczeciński, *Collegium Balticum, *Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, *Pomorski Uniwersytet Medyczny.

Dodatkowe zajęcia

Język niemiecki w ramach projektu Interreg VA. W przedszkolu prowadzona jest innowacja pedagogiczna w zakresie wczesnej nauki języka niemieckiego. Innowacją sponsorowaną przez Urząd Miasta Szczecin objęte są wszystkie dzieci z placówki.
W placówce działa Przedszkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody.


Godziny otwarcia od
06:30 - 17:00
Godziny otwarcia do
17:00:00
Godziny otwarcia uwagi
Godziny pracy przedszkola zależą od potrzeb rodziców. Istnieje możliwość późniejszego przyprowadzania dziecka do przedszkola po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.
Personel
Kadra pedagogiczna naszego przedszkola posiada wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie w pracy z dziećmi: wszyscy legitymują się wyższym wykształceniem pedagogicznym w zakresie edukacji przedszkolnej oraz dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie pedagogiki ogólnej, opiekuńczej, wczesnoszkolnej, socjoterapii, diagnozy i terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej, logopedii i neurologopedii. Nauczyciele dobrze rozumieją potrzeby rozwojowe dzieci, potrafią skutecznie wspierać ich indywidualny rozwój i doprowadzać je do osiągania sukcesów na miarę ich możliwości. Nasi absolwenci odnoszą sukcesy w szkole.
Kontakty zagraniczne

Projekt „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania – INT 131”.

Historia

Przedszkole Publiczne Nr 72 w Szczecinie o pięknej nazwie „Kraina Juliana Tuwima” jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Szczecin od 1 kwietnia 1991 roku. Mieści się w wolnostojącym budynku z przyległym do niego ogrodem, wyposażonym w wiele atrakcji. Placówka posiada kolorowe, słoneczne sale dydaktyczne, wyposażone w atestowane nowoczesne meble, pomoce dydaktyczne i zabawki rozwijające aktywność dziecka, pobudzające wyobraźnię i inwencję twórczą.

Jest to placówka, która swą działalność opiera na wspólnie opracowanej przez nauczycieli koncepcji pracy, uwzględniającej potrzeby rozwojowe dzieci, swoją specyfikę oraz kontekst środowiskowy. Przedszkole w pełni realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego. Podejmowane prze nauczycieli działania są adekwatne do potrzeb i możliwości dzieci, co wynika z ciągłego monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Placówka podejmuje nowatorskie rozwiązania, czego przykładem jest realizacja wielu programów własnych, opracowanych przez nauczycieli przedszkola oraz udział w projektach. Osiągnięcia każdego dziecka są monitorowane i analizowane, co skutkuje dostosowaniem odpowiednich form i metod pracy do potrzeb rozwojowych i zainteresowań wychowanków.

Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu posiadają pełne kwalifikacje i stale podwyższają swoje kompetencje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. W założeniach koncepcji pracy przedszkola oraz w realizowanych działaniach kładzie się duży nacisk na przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole, nastawienie na osiąganie sukcesów, rozwijanie wrażliwości, na kulturę i sztukę oraz odkrywanie w wychowankach talentów. Mocną stroną przedszkola jest wspieranie i wspomaganie rozwoju każdego dziecka.

Dzięki miłej, serdecznej i domowej atmosferze stworzonej przez wszystkich pracowników, dzieci łatwo odnajdują się w grupach rówieśniczych i chętnie uczestniczą w różnych formach aktywności oferowanych przez placówkę. Przedszkole podejmuje szereg działań o charakterze prozdrowotnym, proekologicznym, promuje zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie. Wychowankowie odnoszą sukcesy w konkursach wiedzy, tanecznych, sportowych, ekologicznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych, otrzymując nagrody, wyróżnienia i podziękowania.

Placówka zapewnia rozszerzoną ofertę edukacyjną poprzez prowadzenie innowacji pedagogicznej, polegającej na wczesnej nauce języka niemieckiego. Jesteśmy organizatorami Międzyprzedszkolnego Przeglądu Piosenki Niemieckojęzycznej.

Promujemy twórczość naszego patrona Juliana Tuwima organizując Międzyprzedszkolny Przegląd Twórczości Poetyckiej Juliana Tuwima oraz Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny pt. „Bohaterowie Juliana Tuwima”.

Wszyscy nauczyciele czują się współodpowiedzialni za wizerunek przedszkola, współpracują ze sobą w sytuacjach codziennych, planują pracę placówki i dążą do jak najlepszego jej wizerunku. Współpracując z rodzicami oraz instytucjami będącymi partnerami w działaniach na rzecz dzieci. Celem nauczycieli jest osiągnięcie takich efektów, aby dziecko nabyło wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji.

Przedszkole na bieżąco przekazuje środowisku lokalnemu informacje o ofercie oraz podejmowanych działaniach za pośrednictwem strony internetowej, tablicy ogłoszeń, prasy oraz telewizji.


Organ prowadzący
Gmina Miasto Szczecin
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
Opłaty wnosimy na następujące konta: - za wyżywienie na konto: Bank PKO BP nr konta 44 1020 4795 0000 9802 0278 2050 - za pobyt na konto: Bank PKO BP nr konta 67 1020 4795 0000 9102 0278 2076
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe