Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 65
Adres
J. Ch. Paska 34, 71-622 Szczecin
Telefon
914 227 796
Fax
914 227 796
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne nr 65
Opis

Przedszkole Publiczne Nr 65 ,, Zatoczka' działa od 1974 roku. Mieści się w budynku wolno stojącym, z daleka od ulic - w pobliżu parku im. Żeromskiego. Dysponuje dużym, bezpiecznym placem zabaw dla dzieci. Przedszkole jest placówką pięciooddziałową do której uczęszcza 125 wychowanków w wieku od 3 do 5 lat. Od roku 2000 czynnie realizuje Regionalny Program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej ,,Morze przygody - z wiatrem w żaglach'' , dlatego życie naszego przedszkola oparte jest na koncepcji wychowania morskiego. Umożliwia to nauczenie dziecka szacunku i otwarcia na różnorodne potrzeby społeczeństwa i kulturę poprzez przybliżanie mu regionu tzw. małej ojczyzny. Profil przedszkola ma na celu uświadomienie dzieciom autentycznych wartości środowiska oraz ukształtowania poczucia własnej tożsamości narodowej. Wizja naszej placówki - Nasi wychowankowie wyrosną na ludzi o wysokiej kulturze, szerokich zainteresowaniach, otwartych na świat. Będą potrafili kształtować nową europejską rzeczywistość, lecz nie zatracą swojej tożsamości narodowej, a lata swojego dzieciństwa będą kojarzyć z morskim charakterem Szczecina.

W roku szkolnym 2018/2019 placówka otrzymała Międzynarodową Nagrodę Żeglarską w kategorii ,, Kot Umbriaga'' , która stanowi wyróżnienie przyznawane dzieciom w wieku od 6 do 13 lat oraz placówek oświatowych Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego oraz innych podmiotów prawnych krzewiących żeglarstwo wśród dzieci. Przedszkole Publiczne Nr 65 otrzymało Nagrodę Kota Umbriagi za krzewienie żeglarstwa i spraw morza wśród najmłodszych szczecinian oraz wskazywanie im drogi ku morzu.

Osiągnięcia
Do osiągnięć placówki należy organizowanie stałych międzyprzedszkolnych uroczystości o tematyce morskiej: * Chrzest morski * Pasowanie na marynarza i żeglarza * Konkurs plastyczny o tematyce morskiej * Quiz wiedzy o Szczecinie * corocznie dzieci biorą udział w rejsach po szczecińskim porcie * aktywnie uczestniczymy w różnych uroczystościach związanych z tematyką morską ( Dni Morza, otwarcie i zamknięcie sezonu żeglarskiego) * w latach 2008- 2012 otrzymaliśmy szczególne wyróżnienie za realizację Regionalnego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej ,, Morze przygody- z wiatrem w żaglach * na stałe współpracujemy z Zachodniopomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim, Akademią Morską, Zespołem Szkół Politechnicznych i Morskich, Szkołą Podstawową Nr 11, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 3, Muzeum Narodowym, Domem Kultury ,, Słowianin', Wojewódzkim Zespołem Szkół Policealnych w Szczecinie * bierzemy udział w licznych konkursach proponowanych przez inne szczecińskie placówki przedszkolne. W naszym przedszkolu dajemy dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z innymi, kreatywnego myślenia i działania. Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację.
Dodatkowe zajęcia
W ramach realizowanych innowacji pedagogicznych organizowane są bezpłatne zajęcia logopedyczne dla dzieci wymagających wsparcia.
Godziny otwarcia od
06:30 - 16.30
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe