Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 65
Adres
J. Ch. Paska 34, 71-622 Szczecin
Telefon
914 227 796
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Jolanta Szymańska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • wejście główne do przedszkola
  • szatnia przedszkolna
  • uroczystość z nadania nazwy ,, Zatoczka Kota Umbriagi ''
Opis

Przedszkole Publiczne Nr 65 ,, Zatoczka działa od 1974 roku. Mieści się w budynku wolno stojącym, z daleka od ulic - w pobliżu parku im. Żeromskiego. Dysponuje dużym, bezpiecznym placem zabaw dla dzieci. Przedszkole jest placówką pięciooddziałową do której uczęszcza 125 wychowanków w wieku od 3 do 5 lat. Od roku 2000 czynnie realizuje Regionalny Program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej ,,Morze przygody - z wiatrem w żaglach' , dlatego życie naszego przedszkola oparte jest na koncepcji wychowania morskiego. Umożliwia to nauczenie dziecka szacunku i otwarcia na różnorodne potrzeby społeczeństwa i kulturę poprzez przybliżanie mu regionu tzw. małej ojczyzny. Profil przedszkola ma na celu uświadomienie dzieciom autentycznych wartości środowiska oraz ukształtowania poczucia własnej tożsamości narodowej. Wizja naszej placówki - Nasi wychowankowie wyrosną na ludzi o wysokiej kulturze, szerokich zainteresowaniach, otwartych na świat. Będą potrafili kształtować nową europejską rzeczywistość, lecz nie zatracą swojej tożsamości narodowej, a lata swojego dzieciństwa będą kojarzyć z morskim charakterem Szczecina.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z  życia naszej placówki pod linkiem : https://youtu.be/LYHGqborbkk

Osiągnięcia

Do osiągnięć placówki należy organizowanie stałych międzyprzedszkolnych uroczystości o tematyce morskiej: ,, Chrzest morski , ,, Pasowanie na marynarza i żeglarza '',  Konkurs plastyczny o tematyce morskiej , ,, Quiz wiedzy o Szczecinie '' , ,, Dni Kota Umbriagi''. Corocznie dzieci biorą udział w rejsach po szczecińskim porcie . Aktywnie uczestniczymy w różnych uroczystościach związanych z tematyką morską ( Dni Morza, otwarcie i zamknięcie sezonu żeglarskiego) * w latach 2008- 2012 otrzymaliśmy szczególne wyróżnienie za realizację Regionalnego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej ,, Morze przygody- z wiatrem w żaglach''.


W roku 2018 przedszkole otrzymało międzynarodową nagrodę żeglarską w kategorii Kot Umbriaga. Nagroda ta jest jedną z kilku Międzynarodowych Nagród Żeglarskich stanowiącą wyróżnienie za znaczące osiągnięcia na polu żeglarstwa i jego popularyzację, przeznaczoną dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Przedszkole Publiczne Nr 65 otrzymało tę nagrodę za krzewienie żeglarstwa i spraw morza wśród najmłodszych szczecinian i wskazywanie im drogi ku morzu.


Na stałe współpracujemy z Zachodniopomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim, Akademią Morską, Zespołem Szkół Politechnicznych i Morskich, Szkołą Podstawową Nr 11, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 3, Muzeum Narodowym, Domem Kultury ,, Słowianin', Wojewódzkim Zespołem Szkół Policealnych w Szczecinie * bierzemy udział w licznych konkursach proponowanych przez inne szczecińskie placówki przedszkolne.

W naszym przedszkolu dajemy dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z innymi, kreatywnego myślenia i działania. Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację.

Dodatkowe zajęcia
W ramach realizowanych innowacji pedagogicznych organizowane są bezpłatne zajęcia logopedyczne dla dzieci wymagających wsparcia.
Godziny otwarcia od
06:30 - 16.30
Godziny otwarcia do
16:30:00
Organ prowadzący
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
Bank Polski SA I/O/ Szczecin 131020 4795 0000 9202 0278 3678
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
Bank Polski SA I O/Szczecin 65 1020 4795 0000 9902 0278 3660
Odbiorca opłat
Przedszkole Publiczne Nr 65
Adres odbiorcy opłat
J. Ch. Paska 34 , 71-622 Szczecin
NIP odbiorcy opłat
8513025481
Wystawca
Przedszkole Publiczne Nr 65
Adres wystawcy
J. Ch. Paska 34 , 71- 622 Szczecin
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe