Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 62
Adres
Jasna 74, 70-784 Szczecin
Telefon
914629150
Fax
914629150
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne nr 62
Opis
Przedszkole Publiczne Nr 62 funkcjonuje od dnia 01.09.1991 roku w Szczecinie przy ulicy Jasnej 74. Organem Prowadzącym jest Miasto i Gmina Szczecin, organem nadzorującym Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. W piątą rocznice swej działalności przedszkole otrzymało nazwę „Baśniowe”. Nazwa została wybrana na drodze konkursu w oparciu o sugestie rodziców i dzieci. Głównym celem placówki jest promowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym naciskiem na budzenie w dziecięcej świadomości konieczności ochrony naturalnego środowiska człowieka. Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość jaką niesie zabawa, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności i poznało nowe doświadczenia. Oferta Przedszkola jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci oraz oczekiwań ich rodziców. Relacje z rodzicami i dziećmi opierają się na zasadach partnerstwa, życzliwości, wzajemnego wspierania się, otwartości. Kadra pedagogiczna systematycznie doskonali swoje umiejętności, dzięki czemu Przedszkole pracuje w oparciu o nowatorskie metody. Nauczycielki wykorzystują w swojej pracy różnorodne sposoby realizacji podstawy programowej np.: pedagogikę zabawy "KLANZA", twórcze metody aktywności ruchowej Orffa i Labana, techniki relaksacyjne,wczesną naukę czytania, metody aktywizujące oraz prowadzą zajęcia i warsztaty otwarte dla rodziców. Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego naszego dziecka i w zależności od potrzeb prowadzą działania wspierające oraz rozwijające zainteresowania i talenty przedszkolaków. Placówka posiada doskonałą bazę lokalową i techniczną,salę do ćwiczeń. Wszystkie dzieci są objęte edukacją językową z języka hiszpańskiego. Dodatkowym atutem ”Baśniowego” przedszkola jest wyśmienita i zdrowa kuchnia, wykwalifikowana kadra , która nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności.
Osiągnięcia
Przedszkole nasze jest przyjazne dla dzieci oraz ich rodziców. Wychowankowie osiągają wiele sukcesów w środowisku lokalnym jak i miejskim. Placówka od wielu lat jest organizatorem miejskich imprez jak: etap rejonowy Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej Szkół i Przedszkoli Miasta Szczecina, coroczny „Przegląd Małych Form Scenicznych”,konkury plastyczne,taneczne i wiele innych. Dumni również jesteśmy z tego , że absolwenci naszego przedszkola osiągają sukcesy na dalszych etapach edukacji i doskonale radzą sobie w życiu.
Godziny otwarcia od
06:00
Godziny otwarcia do
17:00:00
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole czynne jest od godziny 6.00 do 17.00.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe