Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 61
Adres
Maciejowicka 26, 70-786 Szczecin
Telefon
914629740
Fax
914629740
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Agnieszka Pacholczyk
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne nr 61
Opis
Placówka nasza jest 6 oddziałowym przedszkolem. Mieści się w wolnostojącym piętrowym budynku otoczonym ogrodem na skraju Osiedla Majowego w Szczecinie. Sale dla dzieci są przestronne, funkcjonalne, kolorowe i bezpiecznie urządzone, wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt do zabaw i gier. Nasza placówka posiada duży ogród przedszkolny z funkcjonalnym placem zabaw oraz wielofunkcyjne boisko Gryfuś z bezpieczną nawierzchnią. Otoczenie przedszkola to dużo zieleni, o którą dba cała społeczność przedszkola.

Osiągnięcia
Nasze przedszkole nosi nazwę "Niezapominajka", posiadamy także logo oraz hymn. Wszelkie działania podejmowane w przedszkolu mają na celu promowanie zdolności dzieci w każdej dziedzinie. Corocznie nasi wychowankowie zdobywają prestiżowe miejsca w przeglądach, konkursach i turniejach o zasięgu lokalnym, miejskim i ogólnopolskim. Szczególne miejsce w naszym przedszkolu zajmuje edukacja ekologiczna i prozdrowotna. Od kilku lat prężnie działa przedszkolne koło LOP. W roku szkolnym 2008/2009 zajęliśmy II miejsce w konkursie na działalność kół LOP w placówkach oświatowych Szczecina. Nasze przedszkole bierze aktywny udziału w akcji "Cała Polska czyta dzieciom" w akcji tej biorą udział także rodzice oraz dziadkowie. Cyklicznie dzieci z najstarszej grupy uczestniczą w Przedszkoliadzie. Kadra pedagogiczna, to wysoko kwalifikowani nauczyciele po studiach wyższych o specjalności pedagogika przedszkolna, ustawicznie doskonaląca się i zaangażowana w pracę na rzecz dzieci. Nauka języka angielskiego w placówce jest bezpłatna. Od kilku lat organizujemy Święto Polskiej Niezapominajki /15 maja/, na które zapraszamy dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli. Szczegółowe informacje na stronie www.przedszkole61.szczecin.pl
Dodatkowe zajęcia
W przedszkolu realizowane są programy oraz zajęcia mające na celu wszechstronny rozwój zainteresowań i zdolności dzieci. Wszelkie podejmowane działania wynikają z potrzeb danej grupy dzieci. Głównym zadaniem jest przede wszystkim integracja grup, wzmocnienie wiary we własne możliwości oraz pełne uczestnictwo w życiu przedszkola.
Godziny otwarcia od
06:00 do 17:00
Godziny otwarcia do
17:00:00
Godziny otwarcia uwagi
Istnieje możliwość późniejszego przyprowadzania dziecka do przedszkola po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielką.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Zajęcia sportowe