Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 60
Adres
Romera 5, 71-246 Szczecin
Telefon
091 432-75-75
Fax
091 432-75-75
E-mail
Dyrektor/Kierownik
Dorota Wojciechowska
Typ placówki
Przedszkole
Opis
Przedszkole mieści się w dwóch budynkach : - Placówka macierzysta usytuowana jest na osiedlu Zawadzkiego, przy ul.Romera 5 (dogodny dojazd autobusem linii nr 75), w której mieści się 5 oddziałów przedszkolnych.Warunki lokalowe bardzo dobre- budynek jednopiętrowy:pięć przestronnych ,słonecznych i kolorowych sal ( wyposażone w kolorowy sprzęt i zabawki.), osobna szatnia dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych z kolorowymi indywidualnymi szafkami oraz dwa duże hole. - Filia (jeden oddział) mieści się przy ul.Koralowej 51 B w zabytkowej wilii- budynek mały,warunki domowe: 2 sale zabaw dla dzieci i sala rekreacyjna. Placówka macierzysta posiada bardzo duży ogród z terenem zielonym (krzewy ozdobne,drzewa i róże wzdłuż budynku przedszkola) oraz plac zabaw wyposażony w sprzęt sportowo-rekreacyjny,sukcesywnie wymieniany na nowy drewniany. Filia otoczona jest pięknym ogrodem z różnorodnymi krzewami ozdobnymi,drzewami iglastymi oraz owocowymi,a dla dzieci wydzielone są grządki do uprawy przez nie warzyw, plac zabaw wyposażony jest w sprzęt sportowo-rekreacyjny. Kadra pedagogiczna z wysokimi kwalifikacjami, otwarta na potrzeby dziecka i rodziców oraz ciągłe doskonalenie się i poszukująca nowatorskich metod pracy. Misją przedszkola jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb. Wizja przedszkola - nasza placówka to przedszkole domowe, w którym panuje rodzinna atmosfera i klimat bezpieczeństwa, a nasze dzieci są radosne,twórcze i mądre oraz wzajemnie się akceptują,potrafią znaleźć się w środowisku i w nim działać.
Osiągnięcia

Stworzenie przyjaznej i domowej atmosfery oraz poczucia bezpieczeństwa, dzięki temu dzieci chętnie uczęszczają do naszego przedszkola.Tworzymy warunki do rozwoju również dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Współpracujemy z Poradnią Psych.Pedag.-Nr 4 - organizujemy spotkania z pedagogiem i psychologiem ( grupowe i konsultacje indywidualne). Pracujemy z dziećmi nie tylko w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego ,ale realizujemy również Program "Nasze Przedszkole "M.Kwaśniewskiej i Ź . Żabińskiej oraz Dziecięcą Matematykę " - -E.Gruszczyk -Kolczyńskiej i E.Zielińskiej . Rada Pedagogiczna opracowała Program adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych , wg,którego prowadzone są dni adaptacji w miesiącu sierpniu, aby ułatwić łagodny start dziecku w naszej placówce.W 2012/2013 r został wprowadzony program autorski "Ze sztuką na ty"( plastyczny). W roku szk.2017/18 została wprowadzona nowatorska metoda pracy z dziećmi w oparciu o myśl pedagogiczną Froebla -"Dary Froebla". Natomiast w naszym programie wychowawczym ważne miejsce zajmują działania, których celem jest rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby innego człowieka, czynimy to poprzez akcje charytatywne np "Podaruj dzieciom iskierkę radości.","Góra grosza,","Paczka dla zwierzaka",zbieranie zakrętek na rehabilitację chorych dzieci. Nasze dzieci uczestniczą w licznych konkursach plastycznych, matematycznych,muzycznych,zdrowotnych,sportowych oraz przeglądach teatralnych, a także w imprezach na forum miasta : "Święto Konwalii"  w Teatrze Letnim, "Sport i zabawa to fajna sprawa" na stadionie lekkoatletycznym, Olimpiada Hallowa Przedszkolaków w Hali widowiskowo -sportowej" Arena" oraz Turniej Tańca - Tańczące Royalki. Nasza placówka jest organizatorem konkursu " Wiosna w oczach dziecka","Bezpieczny Przedszkolak","Szczecin-moje miasto","Dobry przedszkolak to zdrowy przedszkolak i innych.Współpracujemy aktywnie z Wojewódzką i Miejską Komendą Policji ,ze Strażą Pożarną,ze Strażą Miejską,Remondisem ( spotkania,pokazy ,pogadanki itp.) oraz ze środowiskiem lokalnym : Radą Osiedla, z Domem Kombatanta, z sąsiednimi przedszkolami i szkołami, biorąc udział w organizacji wspólnych imprez. Rodzice licznie i aktywnie uczestniczą w uroczystościach i imprezach podczas, których dzieci prezentują swoje umiejętności artystyczno-muzyczne oraz plastyczne.Do tradycji naszego przedszkola należą takie uroczystości i imprezy jak: Pasowanie na starszaka,koncert jesienny ,Andrzejkowe wróżby,Jasełka i wspólne kolędowanie z rodzicami,Zabawy przy choince,Bal z Mikołajem,Bal karnawałowy,Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Matki i Ojca,Dzień Dziecka - uroczyście obchodzony cały tydzień, Pożegnanie starszaków,Festyny Rodzinne. Poza tym dzieci biorą aktywny udział w cyklicznych ( co miesiąc) przedstawieniach teatralnych i koncertach muzycznych w wykonaniu aktorów i artystów organizowanych w naszej placówce,dzieci starsze wyjeżdżają do Teatru Lalek "Pleciuga . Organizujemy kilka razy w roku wycieczki plenerowe poza miasto,wyjazdowe o różnej tematyce z warsztatami edukacyjnymi, ,ogniskiem,zabawami,zwiedzaniem ciekawych miejsc.

Godziny otwarcia od
PP-60 od 06:00 do16:30
Godziny otwarcia do
16:30:00
Godziny otwarcia uwagi
Filia czynna w godz. od 6.30 do 16.30
Organ prowadzący
Urząd Miasta Szczecin - Wydział Oświaty
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia