Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 60
Adres
Romera 5, 71-246 Szczecin
Telefon
091 432-75-75
Fax
091 432-75-75
E-mail
Dyrektor/Kierownik
Maria Gęślowska
Typ placówki
Przedszkole
Opis
Przedszkole mieści się w dwóch budynkach : - Placówka macierzysta usytuowana jest na osiedlu Zawadzkiego, przy ul.Romera 5 (dogodny dojazd autobusem linii nr 75), w której mieści się 5 oddziałów przedszkolnych.Warunki lokalowe bardzo dobre- budynek jednopiętrowy:pięć przestronnych ,słonecznych i kolorowych sal ( wyposażone w kolorowy sprzęt i zabawki.), osobna szatnia dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych z kolorowymi indywidualnymi szafkami oraz dwa duże hole. - Filia (jeden oddział) mieści się przy ul.Koralowej 51 B w zabytkowej wilii- budynek mały,warunki domowe: 2 sale zabaw dla dzieci i sala rekreacyjna. Placówka macierzysta posiada bardzo duży ogród z terenem zielonym (krzewy ozdobne,drzewa i róże wzdłuż budynku przedszkola) oraz plac zabaw wyposażony w sprzęt sportowo-rekreacyjny,sukcesywnie wymieniany na nowy drewniany. Filia otoczona jest pięknym ogrodem z różnorodnymi krzewami ozdobnymi,drzewami iglastymi oraz owocowymi,a dla dzieci wydzielone są grządki do uprawy przez nie warzyw, plac zabaw wyposażony jest w sprzęt sportowo-rekreacyjny. Kadra pedagogiczna z wysokimi kwalifikacjami, otwarta na potrzeby dziecka i rodziców oraz ciągłe doskonalenie się i poszukująca nowatorskich metod pracy. Misją przedszkola jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb. Wizja przedszkola - nasza placówka to przedszkole domowe, w którym panuje rodzinna atmosfera i klimat bezpieczeństwa, a nasze dzieci są radosne,twórcze i mądre oraz wzajemnie się akceptują,potrafią znaleźć się w środowisku i w nim działać.
Osiągnięcia

Stworzenie przyjaznej i domowej atmosfery oraz poczucia bezpieczeństwa, dzięki temu dzieci chętnie uczęszczają do naszego przedszkola.Tworzymy warunki do rozwoju również dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Współpracujemy z Poradnią Psych.Pedag.-Nr 4 - organizujemy spotkania z pedagogiem i psychologiem ( grupowe i konsultacje indywidualne). Pracujemy z dziećmi nie tylko w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego ,ale realizujemy również Program "Nasze Przedszkole "M.Kwaśniewskiej i Ź . Żabińskiej oraz Dziecięcą Matematykę " - -E.Gruszczyk -Kolczyńskiej i E.Zielińskiej .W roku szkolnym 2011/12 z inicjatywy Rady Pedagogicznej ,w ramach Miejskiego Programu Nauki Języków Obcych - została wprowadzona nowatorska metoda pracy z dziećmi t.j.wczesna nauka języka francuskiego ( bezpłatna) we wszystkich grupach wiekowych.wg. programu autorskiego nauczyciela,a w roku szkolnym 2019/20 język francuski został zamieniony na język angielski na tych samych zasadach. Rada Pedagogiczna opracowała Program adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych , wg,którego prowadzone są dni adaptacji w miesiącu sierpniu, aby ułatwić łagodny start dziecku w naszej placówce.W 2012/2013 r został wprowadzony program autorski "Ze sztuką na ty"( plastyczny). W roku szk.2017/18 została wprowadzona nowatorska metoda pracy z dziećmi w oparciu o myśl pedagogiczną Froebla -"Dary Froebla". Natomiast w naszym programie wychowawczym ważne miejsce zajmują działania, których celem jest rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby innego człowieka, czynimy to poprzez akcje charytatywne np "Podaruj dzieciom iskierkę radości.","Góra grosza,"Dzieci Szczecina-Dzieciom Biesłana","Paczka dla zwierzaka",zbieranie zakrętek na rehabilitację chorych dzieci. Nasze dzieci uczestniczą w licznych konkursach plastycznych, matematycznych,muzycznych,zdrowotnych,sportowych oraz przeglądach teatralnych, a także w imprezach na forum miasta : "Święto Konwalii"  w Teatrze Letnim, "Sport i zabawa to fajna sprawa" na stadionie lekkoatletycznym, Olimpiada Hallowa Przedszkolaków w Hali widowiskowo -sportowej" Arena" oraz Turniej Tańca - Tańczące Royalki. Nasza placówka jest organizatorem konkursu " Wiosna w oczach dziecka","Bezpieczny Przedszkolak","Szczecin-moje miasto","Dobry przedszkolak to zdrowy przedszkolak i innych.Współpracujemy aktywnie z Wojewódzką i Miejską Komendą Policji ,ze Strażą Pożarną,ze Strażą Miejską,Remondisem ( spotkania,pokazy ,pogadanki itp.) oraz ze środowiskiem lokalnym : Radą Osiedla, z Domem Kombatanta, z sąsiednimi przedszkolami i szkołami, biorąc udział w organizacji wspólnych imprez. Rodzice licznie i aktywnie uczestniczą w uroczystościach i imprezach podczas, których dzieci prezentują swoje umiejętności artystyczno-muzyczne oraz plastyczne.Do tradycji naszego przedszkola należą takie uroczystości i imprezy jak: Pasowanie na starszaka,koncert jesienny ,Andrzejkowe wróżby,Jasełka i wspólne kolędowanie z rodzicami,Zabawy przy choince,Bal z Mikołajem,Bal karnawałowy,Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Matki i Ojca,Dzień Dziecka - uroczyście obchodzony cały tydzień, Pożegnanie starszaków,Festyny Rodzinne. Poza tym dzieci biorą aktywny udział w cyklicznych ( co miesiąc) przedstawieniach teatralnych i koncertach muzycznych w wykonaniu aktorów i artystów organizowanych w naszej placówce,dzieci starsze wyjeżdżają do Teatru Lalek "Pleciuga . Organizujemy kilka razy w roku wycieczki plenerowe poza miasto,wyjazdowe o różnej tematyce z warsztatami edukacyjnymi, ,ogniskiem,zabawami,zwiedzaniem ciekawych miejsc.

Godziny otwarcia od
PP-60 od 06:00 do16:30
Godziny otwarcia uwagi
Filia czynna w godz. od 6.30 do 16.30
Organ prowadzący
Urząd Miasta Szczecin - Wydział Oświaty
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021
150
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika