Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 59
Adres
Księżnej Zofii 3, 71-665 Szczecin
Telefon
914420072
Fax
914420072
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne nr 59
Opis
Nasze przedszkole uczy radości tworzenia poprzez stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do działań twórczych. Swoje działania kieruje ku edukacji artystycznej, rozbudzaniu u dzieci zainteresowań dziedziną muzyki, plastyki, śpiewu, tańca, teatru. W pracy z dziećmi wykorzystuje nowatorskie oferty edukacyjne, wdraża programy własne opracowane przez nauczycielki Wspiera działania na rzecz zdrowia dzieci poprzez realizację ogólnopolskich programów traktujących o zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci, poprzez prowadzenie współpracy z różnymi podmiotami, które mają na celu troskę o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka. Organizuje imprezy kulturalne: przedstawienia teatralne, imprezy okolicznościowe, kiermasze, festyny, wycieczki. Organizuje oraz uczestniczy w wielu różnorodnych międzyprzedszkolnych konkursach i przeglądach.Od 2012r. w ramach innowacji pedagogicznej prowadzona jest nieodpłatnie nauka języka angielskiego w każdej grupie wiekowej codziennie po 1 godzinie. Przedszkole posiada kompleks sportowy wg programu "GRYFUŚ"
Osiągnięcia
Udział wychowanków w licznych przeglądach, konkursach międzyprzedszkolnych - I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Muminki oczami dziecka", I miejsce w konkursie plastycznym w ramach wojewódzkiej kampanii racjonalnego żywienia dzieci , dwa II miejsca w konkursie plastycznym w ramach szczecińskiej kampanii "Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie", I miejsce w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym "Najpiękniejszy anioł", dwa I miejsca w międzyprzedszkolnym konkursie "List do Św. Mikołaja", I miejsce wychowanki naszego przedszkola w konkursie plastycznym "Świat wolny od nałogów" organizowanym przez Pałac Młodzieży,  wyróżnienie w zachodniopomorskim konkursie plastycznym "Kartka Bożonarodzeniowa", III miejsce w Miejskim Przeglądzie Pieśni Bożonarodzeniowej. Wśród uczestników z naszego przedszkola w konkursie recytatorskim w języku angielskim organizowanym przez Pałac Młodzieży, dwoje dzieci zostało laureatami konkursu. Sukcesy absolwentów naszego przedszkola w dalszej ich edukacji. Szeroko rozwinięta i aktywna współpraca z rodzicami i różnymi podmiotami środowiska lokalnego, prowadzenie społecznych akcji pomocy dla potrzebujących. Coroczna organizacja Międzyprzedszkolnego Przeglądu Teatralnego w oparciu o literaturę klasyczną , Osiedlowego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka z udziałem dzieci z Osiedla Książąt Pomorskich i innych zaproszonych gości, Przeglądu Recytatorskiego"Polscy Autorzy Dzieciom", Wewnątrzprzedszkolnego Przeglądu Teatralnego "Dzieci - Dzieciom" i innych wewnętrznych przeglądów, festiwali np. plastyczne, wokalne, itp.
Godziny otwarcia od
06:00 - 16:30
Godziny otwarcia do
16:30:00
Personel
Kadra pedagogiczna w liczbie dwunastu nauczycieli posiadająca kwalifikacje do pracy w wykonywanym zawodzie i posiadająca stopnie awansu zawodowego: jeden nauczyciel stażysta, czterech nauczycieli kontraktowych, trzech nauczycieli mianowanych i czterech nauczycieli dyplomowanych. Kadra pracowników administracji i obsługi składa się z dwunastu osób.
Organ prowadzący
Urząd Miasta Szczecin
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika