Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 58
Adres
Marlicza 26, 71-246 Szczecin
Telefon
91 43 93 591
Fax
91 43 93 591
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Marlena Wysocka
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Warsztaty pszczelarskie
  • Zabawy na placu zabaw
  • Zabawy z chustą
  • Zajęcia z Montessori
Opis

Przedszkole Publiczne Nr 58 funkcjonuje od września 1982 roku. Z okazji dwudziestolecia działalności  nadano mu  imię "Akademia Krasnoludków". Jest to placówka 6 oddziałową skupiająca ok. 140 dzieci i 20 osób personelu. Pracuje tutaj wykwalifikowana kadra pedagogiczna na wysokich szczeblach awansu zawodowego, z szerokim wachlarzem specjalności w dziedzinie pracy z dziećmi jak również z wieloletnią praktyką w dziedzinie nauczania akademickiego przygotowującego kadrę nauczycielską na poziomie szkolnictwa wyższego. Wykorzystuje się różnorodne metody pracy z małymi dziećmi, kładąc duży nacisk na pedagogikę Marii Montessori, oraz elementy założeń pedagogik Froebla. Nauczycielki posiadają uprawnienia do pracy w tych kierunkach, jednocześnie doskonaląc się w tych obszarach na bieżąco w celu jeszcze lepszego wykorzystywania swoich umiejętności.

Przedszkole bierze udział w wielu projektach edukacyjnych, imprezach i konkursach regionalnych oraz miejskich. Współpracuje z pobliskimi placówkami edukacyjnymi oraz szeroko z całym środowiskiem lokalnym, a także ze środowiskiem akademickim. Często służy wsparciem, dzieląc się doświadczeniem  ze studentami studiów pedagogicznych. 

Przedszkole oferuje zarówno dzieciom jaki i rodzicom pełne wsparcie specjalistyczne zatrudniając, logopedę, psychologa, terapeutę pedagogicznego oraz pedagoga specjalnego.

Dzieci we wszystkich grupach uczą się nieodpłatnie języka niemieckiego. 

Atutem "Akademia Krasnoludków" jest również wyśmienita kuchnia, dbałość o jakość produktów. Przedszkole posiada własną stołówkę, co wpływa nie tylko na kwestie estetyki spożywania posiłków ale również na jakość pracy nauczycieli gdyż dzieci nie jedzą w salach w których prowadzone są zajęcia. Do dyspozycji dzieci i rodziców jest obszerna szatnia. Wokół przedszkola znajduje się ogród i plac zabaw.

Osiągnięcia
Organizujemy spotkania warsztatowe dla rodziców, imprezy okolicznościowe , festyny, zabawy dla dzieci. Posiadamy własne programy autorskie: adaptacyjny, wychowawczy. dodatkowo prowadzimy zajęcia wg programu własnego nauczycieli: program jakościowy - patriotyczny, bezpieczeństwo, ekologiczny oraz program "Biblioteka Krasnoludka". Nasze dzieci biorą udział w konkursach plastycznych, muzycznych i tanecznych. współpracujemy z okolicznymi przedszkolami, Domem Kombatanta, Szkołą Podstawową, Poradnią Pedagogiczną.
Dodatkowe zajęcia
Bezpłatne: religia, język niemiecki
Godziny otwarcia od
06:00:00 - 17.00
Godziny otwarcia do
17:00:00
Organ prowadzący
Gmina Miasto Szczecin Wydział Oświaty
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole czynne w godzinach 6.00 - 17.00
Personel
Nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie, nieustanie dokształcają się i doskonalą. Bogate doświadczenie sprzyja rozwojowi wychowanków naszej placówki. Personel administracyjno-obsługowy posiada bogate doświadczenie i jest bardzo ważnym wsparciem dla placówki.
Koła zainteresowań
Rodzice mogą zapisać dzieci na warsztaty popołudniowe, tj.: z plastyki, z karate, z rytmiki, sportowo-ruchowe, z tańca towarzyskiego, z języka angielskiego.
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
46 1020 4795 0000 9302 0278 4684
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
41 1020 4795 0000 9502 0278 4676
Odbiorca opłat
Przedszkole Publiczne nr 58
Adres odbiorcy opłat
Ul. Prof. Krzysztofa Marlicza 26
E-mail jednostki przetwarzającej dane
pp58@miasto.szczecin.pl
Telefon jednostki przetwarzającej dane
914393591
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Przedszkole Publiczne nr 58
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2024/2025
140
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia