Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 52
Adres
Milczańska 44, 70-107 Szczecin
Telefon
914822736
Fax
914822736
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne nr 52
Opis
Przedszkole istnieje od 1980 roku. Położone jest w dzielnicy Pomorzany, z dala od ruchliwych ulic. Nazwę „POD TOPOLĄ”, logo i hymn przyjęło w 10-tą rocznicę swojego istnienia, od rosnącej koło przedszkola topoli. Przedszkole mieści się w piętrowym, wolnostojącym budynku, w którym znajduje się 5 dużych, słonecznych sal zabaw z osobnymi łazienkami, przestronne hole i biblioteka. Szatnia dla dzieci posiada wydzieloną część dla 3-latków. Sale dla dzieci młodszych znajdują się na parterze, a dla dzieci starszych na piętrze. Wyposażone są w sprzęt i zabawki dostosowane do wieku dzieci. W każdej sali dzieci mają dostęp do napojów (woda źródlana Dar Natury, soki, herbata). W roku szkolnym 2007/08 utworzono pracownię komputerową dla dzieci, która działa do dnia dzisiejszego. W przedszkolu mamy 5 grup: Krasnale (3-latki), Smerfy (3-4 -latki), Biedronki (4-latki) i Wesołe nutki 4-5-latki) oraz Motylki (5--latki). Każda z nich ma swoje logo i hymn grupowy. Przedszkole posiada wspaniały ogród, który jest nie tylko terenem do zabawy, ale także miejscem obserwacji przyrodniczych i wspólnych rodzinnych imprez. Przedszkole nasze zapewnia wszystkim dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju, rozwijania własnych zainteresowań i talentów. Dzieci zdobywają tu wiedzę i uczą się prawidłowych relacji społecznych oraz samodzielnego rozwiązywania problemów. Kadra pedagogiczna to zespół ludzi legitymujących się wyższym wykształceniem z przygotowaniem pedagogicznym i ciągle dokształcających się na licznych kursach i warsztatach. Praca z dziećmi oparta jest o podstawę programową oraz programy „Nasze przedszkole”, „ Dziecięca matematykę” E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej, „Edukację zdrowotną”. Ponadto w pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy elementy pedagogiki zabawy „Klanza”, zabawy muzyczno-relaksacyjne metodą K. Orffa, Labana i W. Sherborne, elementy kinezjologii edukacyjnej, „Glottodydaktykę”, program zdrowia emocjonalnego „Przyjaciele Zippiego” a także programy autorskie (adaptacyjny, pracy z dzieckiem zdolnym, zdrowotny, ekologiczny).
Osiągnięcia
Wychowankowie odnoszą sukcesy: - w sferze wokalno-tanecznej ( dwukrotny udział w programie telewizyjnym „Od przedszkola do Opola”, nagrania w szczecińskim radiu, zdobycie nagród w Festiwalach Piosenki Bożonarodzeniowej Szkół i Przedszkoli Miasta Szczecina w kategorii solistów: 2002 – III miejsce, 2003 i 2005 – I miejsce, 2006 – III miejsce, 2007-II miejsce; w kategorii zespołów : 2005 –I miejsce, 2006 – II miejsce, w 2007- I miejsce, w 2008 - III miejsce,w 2011-III miejsce; zdobycie kilku nagród w Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Piosenka na dobre i złe” oraz w konkursie piosenki angielskiej - IV miejsce w 2009). Coroczny udział zespołu baletowego „Wesołe nutki” w przeglądach tanecznych oraz reprezentowanie przedszkola podczas występów w „Galaxy”. Absolwenci rozwijają swoje uzdolnienia w szkole muzycznej, w zespole „Arfik” oraz w gimnastyce artystycznej przy SP-55. - w sferze plastycznej ( m.in. zdobycie nagrody w konkursie plastycznym „W pustyni i w puszczy”, wyróżnienie w konkursie „Portret Królewny Śnieżki”, II miejsce w konkursie plastycznym „Szkoła moich marzeń”, wyróżnienie w konkursie „Plastyczna przygoda dla małych i dużych” ,I miejsce w Konkursie "Jesienne kompozycje",itp.) - w sferze ruchowej ( II miejsce w międzyprzedszkolnym turnieju karate, udział w spartakiadzie sportowej „Śmiech i zabawa to fajna sprawa” itp.) - sferze ekspresji słownej ( wyróżnienia i dyplomy w „Przeglądzie teatrzyków lalkowych”, „Międzyprzedszkolnym konkursie wiedzy o Unii Europejskiej” oraz w „Przeglądzie teatrzyków przedszkolnych”, „Małych formach artystycznych promujących zdrowie”. Absolwenci naszego przedszkola odnoszą sukcesy również w dziedzinie matematyki (nagroda prezydenta). Od wielu lat jesteśmy organizatorami rejonowego przeglądu Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej. Co roku bierzemy udział między innymi w „Święcie Konwalii” w Teatrze Letnim w Parku Kasprowicza, przeglądzie twórczości dziecięcej „Bączek”, olimpiadzie sportowej „Śmiech i zabawa to fajna sprawa”; Osiągnięcia wychowawców: - wyróżnienie w konkursie „Żyj z przyrodą w zgodzie” dla przedszkolnego koła LOP; - występ na scenie Opery i Operetki w Zamku, przedszkolnego zespołu „Topolki” z wiązanką kolęd; - udział w konkursie „Cały Szczecin w kwiatach” – zdobycie nagrody za najlepszy debiut w 2004 roku oraz II miejsca w 2005 roku, -udział w konkursie "Zielona szkoła"-zdobycie wyróżnienia za najlepszy debiut 2011r., - w 2012 roku II miejsce za udział w konkursie "Zielona szkoła - Nasza Przygoda z Przyrodą", Lider w roku 2014. - otrzymanie nagrody I stopnia w konkursie „Odjazd śmieci” - publikowanie swoich doświadczeń pedagogicznych w czasopismach „Wychowanie w przedszkolu” i „Dialogi” Przedszkole systematycznie współpracuje: - ze Szkołą Podstawową nr 55 w zakresie badania losów absolwentów oraz z I klasą; - z Ligą Ochrony Przyrody, - z Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I stopnia przy ZSP nr 2 ( przesłuchiwanie dzieci 6-letnich w kierunku uzdolnień muzycznych, koncerty dla dzieci na terenie przedszkola i szkoły, zwiedzanie szkoły), - z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym ( profilaktyka próchnicy zębów, badanie zgryzu u dzieci, nauka prawidłowej higieny jamy ustnej), -ze Strażą Miejską. Przedszkole przystąpiło do programu „Szkolny Program promocji zdrowia” Nasi absolwenci miło wspominają pobyt „Pod topolą” i często je odwiedzają ... czasem już z młodszym rodzeństwem.
Godziny otwarcia od
06:30:00
Godziny otwarcia uwagi
Przedszkole czynne jest w godzinach dostosowanych do potrzeb i oczekiwań większości rodziców.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Rytmika

 Zajęcia sportowe