Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 50
Adres
Franciszka Gila 13,15, 71-457 Szczecin
Telefon
091 45 42 480
Fax
091 45 42 480
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Urszula Marcinkiewicz
Typ placówki
Przedszkole
Opis
Przedszkole Publiczne Nr 50 „GAMA” z Filią funkcjonuje w dwóch odrębnych budynkach parterowych. Placówka macierzysta zlokalizowana jest na osiedlu „Arkońskie”, natomiast Filia w dzielnicy Osów przy ulicy Junackiej 13 w Szczecinie. Obie placówki otoczone są obszernymi i bezpiecznymi ogrodami przedszkolnymi oddalonymi od zgiełku i ruchu ulicznego. Przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dbającą o wszechstronny rozwój swoich wychowanków.

Stosujemy  nowatorskie metody pracy z dziećmi  takie, jak: „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej;Pedagogika zabawy – zajęcia twórcze, ruchowe, muzyczne, integracyjne; R. Labana- ćwiczenia muzyczno   ruchowe, zabawy; taniec;  Metoda Dennisona- wykorzystanie roli ciała w procesie myślenia i uczenia się; Metoda Marii Montessori; Edukacja poprzez ruch Doroty Dziamskiej; Metody aktywnego słuchania Batii Strauss; Metody Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne pozwalająca na rozszerzenie świadomości samego siebie, na nabieranie zaufania do otoczenia, na pogłębianie kontaktu z innymi ludźmi; Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz oparta na zasadzie wielozmysłowego uczenia się poprzez pobudzanie rozwoju psychomotorycznego; Rozwiązywanie problemów wychowawczych technikami  A. Faber, E. Mazlish, umożliwiającymi lepszą komunikację, wzajemne rozumienie się dorosłych i dzieci,  wdrażającymi dzieci do umiejętnego radzenia sobie  z własnymi problemami; „Muzykoterapia” – zabawy i ćwiczenia wyciszające, relaksacyjne przy muzyce; Różnorodne techniki plastyczne w edukacji przedszkolnej.

 Działania opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne odbywają się w atmosferze akceptacji, w klimacie muzyczno-artystycznym oraz pozytywnego wsparcia przez rodziców.
Osiągnięcia
Posiadamy bogaty kalendarz imprez promujący osiągnięcia naszych wychowanków. Organizujemy corocznie przeglądy przedszkolnych teatrzyków lalkowych. Odnosimy sukcesy w różnorodnych konkursach plastycznych, w przeglądach artystycznych i sportowych na terenie Szczecina. Posiadamy przedszkolny zespół wokalno-taneczny „ GAMA”. Nasi absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole, odnoszą sukcesy jako matematycy oraz w prezentacjach artystycznych i sportowych.
Dodatkowe zajęcia
organizujemy zajęcia: taneczne, przyrodnicze, matematyczne, logopedyczne, muzyczne i plastyczne.
Godziny otwarcia od
06:00:00
Godziny otwarcia do
16:30:00
Personel

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna;  nauczyciele  legitymują się wykształceniem wyższym mgr "pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną" oraz studiami podyplomowymi o różnych kierunkach ( Informatyka, Architektura wnętrz, Język niemiecki w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Język angielski  w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym ; życzliwy personel obsługi i administracji.

Godziny otwarcia uwagi
6.00-16.30
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe