Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 45
Adres
Czwójdzińskiego 9, 70-893 Szczecin
Telefon
091-462-12-12
Fax
091-462-12-12
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
DOROTA SZKOŁA
Typ placówki
Przedszkole
Opis
Przedszkole mieści się na skraju Puszczy Bukowej .Budynek parterowy -duże przestronne sale - duży ogród wyposażony w sprzęt sportowy . Wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna.Przedszkole realizuje program INTERREG VA -naukę języka niemieckiego  odbywają się również zajęcia z języka angielskiego . Wzajemna współpraca personelu pedagogicznego i pomocniczego pozwala na stworzenie atmosfery domowego ciepła -dzieci otoczone fachowym oddziaływaniem pedagogicznym . Przedszkole jest organizatorem imprez międzyprzedszkolnych - Makiety z materiałów przyrodniczych ,Konkurs Recytatorski o tematyce ekologicznej . W przedszkolu działa Teatr -Rodzice dzieciom . Dzieci biorą udział w wielu konkursach plastycznych,muzycznych ,ruchowych zdobywając nagrody. Przedszkole współpracuje z Ośrodkiem Terapii Zajęciowej . Przedszkole posiada Filię  mieszczącą się w dzielnicy -Szczecin -Wielgowo to placówka dwuoddziałowa .W środowisku lokalnym nazywana jest przedszkolem domowym . Budynek przedszkola otoczony jest lasem sosnowym .Posiada bezpieczny plac zabaw wyposażony w sprzęt drewniany oraz metalowy.Przedszkole posiada swoje tradycje i zwyczaje które pozwalają dzieciom identyfikować się z przedszkolem .Do najważniejszych należą uroczystości związane z różnymi świętami organizowane przy dużym zaangażowaniu rodziców.
Osiągnięcia
Wyróżnienia coroczne w konkursie Piosenki Bożonarodzeniowej , nagrody w konkursie ,,Podaruj dzieciom słońce, Nagrody w przeglądzie piosenki Ekologicznej . Udział w międzyprzedszkolnych rajdach - po Puszczy Bukowej ,Wycieczki do lasu . Przedszkole uczestniczy w programach organizowanych przez LOP ,oraz brało udział europejskim programie ,,Kraina dzieci w Europie . Corocznie bierze udział w akcjach ,,Zamień papier na leki dla zwierząt .Duży nacisk zwracamy  na wychowanie ekologiczne .
Dodatkowe zajęcia
W Przedszkolu realizowane są programy : 1. Program ,,Prawa dziecka .. 2.,, Chcę być bezpieczny ,, 3.,, Program edukacji ekologicznej ,, 4. ,My dla ziemi -ziemia dla nas ,, 5. Przedszkolacy wędrownicy poznają małą ojczyznę ,, 6.,,Joga dla dzieci z elementami kinezjologii edukacyjnej,, 7. ,,Flażolet w przedszkolu ,,8.Interreg VA - nauka języka niemieckiego.
Godziny otwarcia od
06:00:-17.00
Organ prowadzący
URZĄD MIEJSKI WYDZIAŁ OŚWIATY W SZCZECINIE
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
ŻYWIENIE - 63 1020 4812 0000 0802 0128 7481 , POBYT - 51 1020 4812 0000 0002 0128 7507
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
125
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe