Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 44
Adres
RUSKA 16, 70-132 Szczecin
Telefon
91 482 28 27
Fax
91 482 27 69
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne nr 44
Opis
Przedszkole usytuowane jest w dzielnicy Pomorzany; BUDYNEK - wolnostojący, wybudowany na potrzeby przedszkola, jednopiętrowy. posiada pięć dużych sal zabaw dla dzieci, przestronną szatnię; SALE DLA DZIECI - przestronne, jasne, funkcjonalnie i estetycznie urządzone; dobrze wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne; OGRÓD PRZEDSZKOLNY to "oaza zieleni"; systematycznie pielęgnowany, dużo drzew i krzewów oraz unikalnej roślinności; wyposażony w drewniany sprzęt do zabaw ruchowych; podzielony na place zabaw dla młodszych i starszych przedszkolaków; dodatkowo duży, trawiasty plac do gry w piłkę i zabaw ruchowych; KADRA PEDAGOGICZNA - 10 nauczycielek Nauczyciele posiadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej niezbędne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym; wszystkie legitymują się wykształceniem wyższym ; dodatkowo ukończyły studia podyplomowe w różnych zakresach - posiadają różne specjalizacje, ustawicznie się doskonalą, są kreatywne, wrażliwe na potrzeby dzieci i rodziców; GRUPY - w przedszkolu funkcjonuje 5 grup: gr.I -"Biedronki"; gr.II -"Motylki"; gr.III -"Żabki" gr.IV -"Świerszcze"; gr.V- to klasa "0" -"Pszczółki"; POSIłKI: 8.30 - śniadanie 10.00 - drugie śniadanie 11.45 - I danie obiadowe 14.00 - II danie obiadowe po 14.30 - kanapki na życzenie dziecka napoje - dostępne przez cały dzień PROFIL PRZEDSZKOLA-ZDROWOTNO- EKOLOGICZNY Zapewniamy dzieciom troskliwą, ciepłą atmosferę akceptacji, dbamy o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój dzieci; wspomagamy rodziców w niwelowaniu trudności wychowawczych z dziećmi; U nas poprzez zabawę, naukę, uczestniczenie w ciekawych zajęciach, promowanie aktywności twórczej i kreatywnego myślenia, wspieranie samodzielności - DZIECI zdobędą umiejętności nawiązywania kontaktów, rozwiązywania problemów, pokonywania trudności i niepowodzeń, będą przygotowane do podjęcia nauki w szkole podstawowej. NASZE GŁÓWNE PRIORYTETY TO: 1. Zapewnienie każdemu przedszkolakowi warunków do wszechstronnego, radosnego i bezpiecznego rozwoju zgodnie z potrzebami i indywidualnymi możliwościami dziecka. 2. Promowanie edukacji prozdrowotnej i ekologicznej poprzez:kształtowanie u dzieci postaw, nawyków i umiejętności praktycznych mających znaczenie dla zdrowia, bezpieczeństwa oraz prawidłowego rozwoju. 3. Współpraca z rodzicami celem ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na dziecko i integracji środowiska rodzinnego z przedszkolem.
Osiągnięcia
1. Przedszkolaki z sukcesami uczestniczą w konkursach, przeglądach, festiwalach międzyprzedszkolnych oraz organizowanych przez inne podmioty: Organizujemy i bierzemy udział w: - konkursach plastycznych, muzycznych, literackich, tanecznych i matematycznych; - konkursach i akcjach o tematyce zdrowotno - ekologicznej; Nasze przedszkole jest organizatorem: - międzyprzedszkolnego Przeglądu Małych Form Artystycznych promującego zdrowy i ekologiczny styl życia pt"Żyję zdrowo i wesoło w zgodzie z otaczającym mnie światem" , - akcji "Pełna miska dla schroniska" - akcji "Cała Polska czyta dzieciom" - różnorodnych konkursów plastycznych, 2. Współpracujemy z licznymi instytucjami i organizacjami wspierającymi nas w w realizacji programu edukacji zdrowotno - ekologicznej, w promowaniu zdrowego i ekologicznego stylu życia: Współpracujemy z : - Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną - LOP, Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt - Szkołą Podstawową Nr 55 - Strażą Miejską - wspólnie realizujemy zajęcia dla dzieci promujące zasady bezpiecznego zachowania się dzieci w domu, przedszkolu, na podwórku i najbliższym otoczeniu; - przedszkolaki mają organizowane wycieczki i wyjścia do instytucji i placówek kulturalno-oświatowych np. Pleciuga, Muzea, Zamek Książąt Pomorskich, wystawy, warsztaty itp. - każdego miesiąca do przedszkola zapraszani są aktorzy teatrów i wystawiają bajki dla dzieci; 3. Od wielu lat realizujemy program edukacji emocjonalnej "Przyjaciele Zippiego". Jest to program międzynarodowy, którego celem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych u małych dzieci; dzieci nabywają umiejętności związane z nawiązywaniem prawidłowych relacji z rówieśnikami i uczą się rozwiązywania różnych problemów na jakie napotykają w różnych sytuacjach życia codziennego. Program ten promuje zdrowie emocjonalne i pomaga dzieciom radzić sobie z ich problemami; 5. Realizujemy autorski Program projakościowy "Ja też potrafię" - wspomagający rozwój dzieci w różnych obszarach ich działania 4. Wysokie kwalifikacje i umiejętności kadry pedagogicznej - nauczyciele ustawicznie doskonalą się, poszukują nowych rozwiązań w pracy z dziećmi, są otwarci na potrzeby przedszkolaków i środowiska ; Kadrę pedagogiczną wspomaga kompetentny i życzliwy personel pomocniczy.
Godziny otwarcia od
06:30- 17:00
Godziny otwarcia do
17:00:00
Personel
wykwalifikowana kadra pedagogiczna; 10 nauczycielek - legitymuje się wykształceniem wyższym mgr "pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną" oraz studiami podyplomowymi o różnych kierunkach; życzliwy personel obsługi i administracji
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe