Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 41
Adres
Obiekt 1: Malczewskiego 24 Obiekt 2: Podhalańska 4,5,6 , 71-612 Szczecin
Telefon
0-91-422-87-08
Fax
0-91-422-87-08
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Opis
Przedszkole Publiczne Nr 41 "Źródełko" ma ponad trzydziestoletnią historię . Znajduje się w centrum  miasta - z dala od zgiełku ruchu ulicznego.
Placówka nasza  składa się z dwóch obiektów :
a) Obiekt przy ul. Malczewskiego 24   -wolno stojący , dwukondygnacyjny budynek , w którym funkcjonuje pięć grup przedszkolnych. Do dyspozycji dzieci jest ogród przedszkolny z nowoczesnym kompleksem boisk sportowych oraz bogatą bazą dydaktyczną;
b) obiekt przy ul. Podhalańskiej 4,5,6 -  placówka mieści się na parterze  mieszkalnego  budynki z przestronnym ogrodem  z wyposażeniem.
Osiągnięcia
               W przedszkolu , oprócz podstawy programowej wychowania przedszkolnego , realizuje się programy własne  takie jak:
  1.  program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich ,
  2. Program Promocji Zdrowia ( przedszkole otrzymało certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie  i jego prolongatę do 2019 r)
  3.  Programy projakościowe : logopedyczny " A przy kranie robiąc pranie królik grał na fortepianie " oraz program z zakresu rozwijania myślenia i rozwoju społeczno- emocjonalnego : "Dogonić równieśników " , które adresowane są do dzieci z potrzebami edukacyjnymi w tym zakresie.
  4. Placówka kompleksowo i systematycznie pracuje Metodą Dobrego Startu otrzymując certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji  na lata 2017-2020. W tym zakresie wypracowany został ,przy zaangażowaniu rodziców , bardzo bogaty warsztat pracy   na potrzeby omawianej metody.
  5.  Kadrę pedagogiczną stanowi  18  nauczycielek z wykształceniem wyższym w zakresie wychowania przedszkolnego.
  6. Wyróżnia nas spośród innych placówek  współpraca z przedszkolem specjalnym , podczas której  nasi wychowankowie integrują się z dziećmi niepełnosprawnymi .Organizujemy wspólne zabawy, zawody na miarę  możliwości dzieci.Wychowankowie obu placówek  uczą się tolerancji  i poszanowania odmienności.
                           Dzieci w naszej placówce mają możliwość doświadczania ,rozwijania umiejętności w zakresie twórczości plastycznej, ruchowej , muzycznej, teatralnej oraz prezentowania ich na forum międzyprzedszkolnym , poprzez udział w konkursach , zawodach i imprezach organizowanych przez inne placówki w mieście oraz na terenie naszej placówki.
                           W zakresie promowania aktywności ruchowej oraz wychowania do czasu wolnego przedszkole ma liczne osiągnięcia :w ogrodzie przedszkolnym dzieci mają do dyspozycji kompleks sportowo rekreacyjny ( boisko do gier zespołowych, bieżnię do biegania oraz tor przeszkód z nawierzchnią poliuretanową ) , do dyspozycji dzieci są także hulajnogi , rowery , jeździki dwukołowe .Codziennie organizowane są dla dzieci liczne okazje do zbaw i gier ruchowych na świeżym powietrzu. Placówka od wielu lat współpracuje oraz ze Szkołą Podstawową Nr 56 - obiekt  z ul. Malczewskiego  oraz z SP 54 - obiekt z ul. Podhalańskiej .
Dodatkowe zajęcia
W ramach miejskiego programu wspierania wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego która finansuje Organ Prowadzący placówkę .
Godziny otwarcia od
06,15 do 17,00
Godziny otwarcia do
17:00:00
Godziny otwarcia uwagi
Faktyczne godziny otwarcia przedszkola w roku 2019/2020 będą uzależnione od zgłoszeń rodziców w trakcie trwania rekrutacji Poszczególne grupy wiekowe rozpoczynają i kończą pracę sukcesywnie .
Wnioski rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 należy składać tylko i wyłącznie  przy ul. Malczewskiego 24 .

W dniu 07 marca 2019  zapraszamy na Dzień Otwarty w godzinach 10.00-15.00 : obowiązuje w obu placówkach.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe