Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 38
Adres
Włościańska 5, 70-021 Szczecin
Telefon
91 482 12 09
Fax
91 482 12 09
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Danuta Wróblewska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Zabawy w ogrodzie.
  • Nasz hol.
  • Nasza szatnia
  • Przedszkole Publiczne nr 38
  • Sala grupy III
  • Sala grupy V
  • Plac zabaw - latem skąpany w zieleni.
  • Plac zabaw.
Opis

Przedszkole Publiczne nr 38 "Tęczowe Przedszkole" usytuowane jest w dzielnicy Pomorzany. Mieści się w piętrowym budynku do którego przylega ogród. Jest placówką 5-oddziałową przyjmującą dzieci 3-6 letnie, pracuje w niej 11 nauczycieli.

Kadra posiada wysokie kwalifikacje i kompetencje pedagogiczne. Celem naszego przedszkola jest tworzenie warunków wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych zapewniających wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.

Dzieci w naszym przedszkolu są: radosne, ciekawe świata, ufne w stosunku do nauczycieli i pracowników obsługi, twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej, odpowiedzialne, obowiązkowe, uczciwe, prawdomówne, kulturalne, tolerancyjne, aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola. Do przedszkola przyjmowane są dzieci z alergiami pokarmowymi.

Organizujemy dla dzieci i rodziców: koncerty, teatrzyki, imprezy, zajęcia otwarte, spotkania z ciekawymi ludźmi, itp.

Osiągnięcia
Dzieci biorą udział w różnorodnych, przedsięwzięciach, przeglądach i konkursach. Nasza placówka jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznego konkursu literacko - plastycznego dla szczecińskich przedszkoli "Plastyczna przygoda dla Małych i Dużych." Współpracujemy z: SP 20, PUM, Akademią Sztuki, studentami Wydziału Pedagogiki US, Filią Biblioteki Miejskiej nr 19, Policją, Strażą Miejską, PKP, Książnicą Pomorską, Muzeum Narodowym.
Dodatkowe zajęcia

Wszystkie dzieci bezpłatnie uczestniczą dwa razy w tygodniu w zajęciach z języka angielskiego. Zajęcia są finansowane ze środków Urzędu Miasta Szczecin.

Na prośbę Rady Rodziców są organizowane również płatne zajęcia dodatkowe: rytmika, "Przedszkole i Piłka", zajęcia logopedyczne, taniec nowoczesny. Prowadzone są przez firmę zewnętrzną, odbywają się w godzinach popołudniowych.

Godziny otwarcia od
06:30 - 17:00
Personel
Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, personel życzliwy i przyjazny dzieciom.
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2022/2023
125
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia