Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 33
Adres
Piotra Ściegiennego 65, 70-352 Szczecin
Telefon
(091) 43 42 420
Fax
(091) 43 42 420
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne nr 33
Opis
Przedszkole Publiczne nr 33 "Koniczynka" w Szczecinie zajmuje usytuowany w centrum miasta jednopiętrowy budynek wolnostojący, wybudowany na potrzeby placówki przedszkolnej. Posiada przestronne, słoneczne, dobrze wyposażone sale zabaw, gabinet metodyczny, pokój do zajęć indywidualnych oraz dużą szatnię. Dysponujemy również rozległym, zadrzewionym ogrodem przedszkolnym, wyposażonym w sprzęt rekreacyjny w pełni zaspokajającym potrzeby relaksacyjne i ruchowe naszych dzieci, umożliwiającym organizację atrakcyjnych imprez przedszkolnych.
Przedszkole usytuowane jest w pobliżu ważnego węzła komunikacji miejskiej przy pl. Kościuszki i al. Piastów, co umożliwia sprawny dojazd z różnych stron miasta (liczne połączenia tramwajowe i autobusowe). W placówce funkcjonuje 5 grup dzieci: "Biedronki", "Żabki", "Pszczółki", "Mrówki", "Motylki". Planowana liczba dzieci w grupie - 25. Grupy tworzone są dla dzieci zbliżonych wiekowo, każda z nich ma swój charakter i profil w zależności od potrzeb dzieci oraz zainteresowań i predyspozycji nauczycieli. Przedszkole dysponuje własną kuchnią, w której przyrządzane są świeże, smaczne i zdrowe posiłki, wydawane w godzinach: 8.30 I śniadanie; 10.15 II śniadanie; 12.00 zupa + przekąska; 14.00 II danie + deser, a po 15.30 - kanapki, owoce, napoje. Jadłospisy opracowuje dyplomowany specjalista do spraw żywienia człowieka. Są one dobrze zbilansowane i bardzo urozmaicone.
W salach dzieci mają stały dostęp do naturalnej wody źródlanej.
Osiągnięcia
Przedszkole "Koniczynka" jest placówką bardzo przyjazną dzieciom i ich rodzicom. Staramy się, aby spędzone u nas chwile były czasem przyjemnych przeżyć oraz samych dobrych wspomnień. NASZE MOTTO BRZMI: "BEZ KORZENI NIE MA SKRZYDEŁ" - zatem wspólnie budujemy środowisko wychowawcze naszych dzieci, co oznacza, że: NASZE DZIECI są przygotowane do życia we współczesnej rzeczywistości w poszanowaniu tradycji i wartości uniwersalnych; RODZICE DZIECI z naszą pomocą tworzą stabilne, klarowne środowisko wychowawcze, oparte na tradycyjnych wartościach; PRACOWNICY PRZEDSZKOLA koncentrują się na dobru dziecka, czują satysfakcję ze swojej pracy, są zaangażowani i twórczy. NASZ SUKCES TO: uśmiechnięte i bezpieczne dziecko, zadowolony i współpracujący rodzic, lubiący swoją pracę pracownik. Nasze Dzieci zdobywają również liczne nagrody w konkursach ekologicznych, plastycznych, tanecznych, sportowych. Oferujemy bogaty i atrakcyjny wachlarz imprez przedszkolnych, tradycyjnych świąt świąt i ceremoniałów. Realizacja zajęć w ramach bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oparta jest na ciekawych rozwiązaniach programowo- metodycznych. Dodatkowa oferta realizowana przez nauczycieli przedszkola poza podstawą programową ma charakter zajęć twórczych, terapeutycznych oraz rozwijających procesy poznawcze. W celu wsparcia procesu adaptacji nowych dzieci do warunków przedszkola wdrażamy specjalny "Program adaptacji dzieci w przedszkolu".
Dodatkowe zajęcia
Wszystkie grupy wiekowe objęte są nauką języka angielskiego. W ramach programu InterReg dzieci uczą się także języka niemieckiego. Nauczyciele przedszkola prowadzą zajęcia z rytmiki, gimnastyki ogólnorozwojowej. Na wniosek rodziców organizowana jest nauka religii. Od kilku lat realizujemy dodatkową ofertę w ramach miejskiego programu projakościowego dla przedszkoli "Ogrody wyobraźni". Są to programy autorskie nauczycieli: "Ja też potrafię - program doskonalenia funkcji poznawczych i sprawności grafomotorycznej", "Małymi krokami w ślady wielkich mistrzów - warsztaty plastyczne" - program rozwijania uzdolnień plastycznych, "TY i JA charaktery dwa- program wspierania zdrowia emocjonalnego dzieci", "Mali badacze przyrody"- program edukacji przyrodniczej. W placówce działa także Przedszkolne Koło Ligii Ochrony Przyrody oraz Teatr Przedszkolny "Bajdurka".
Godziny otwarcia od
06:00 - 17.00
Godziny otwarcia uwagi
Czas pracy przedszkola jest w miarę możliwości dostosowywany do rozpoznanych oczekiwań rodziców, określonych w złożonych wnioskach o przyjecie dziecka do przedszkola. Zapraszamy na Dzień Otwarty Przedszkola: 20 marca 2018r. wtorek w godzinach 10.00 - 12.00.
Historia
Nasze Przedszkole wybudowali w czynie społecznym dla swoich dzieci pracownicy kilku przedsiębiorstw budowlanych, a oddano je do użytku 1 września 1965r. W miejscu zburzonej w czasie II wojny światowej kamienicy powstała nowoczesna, świetnie na tamte czasy wyposażona placówka.
Na przestrzeni ostatnich 50 lat cała rzesza zaangażowanych, oddanych dzieciom pracowników budowała jej wizerunek, pokonując wszelkie napotykane
w pracy trudności. Przez wiele lat było to przedszkole ćwiczeń prowadzące praktyki dla przyszłych nauczycieli, a także placówka środowiskowa dla dzieci z najbliższego otoczenia, które nie miały innej możliwości korzystania z edukacji przedszkolnej. W 2011 roku Przedszkole przyjęło, wyłonioną
w drodze konkursu, wdzięczną nazwę "Koniczynka", która wyróżnia nas w środowisku i pozwala naszej społeczności identyfikować się z placówką.
W 2015 roku uroczyście obchodziliśmy 50 lecie pracy naszego Przedszkola. Wychowaliśmy ponad 50 roczników absolwentów, którzy teraz przyprowadzaj do nas swoje dzieci i wnuki.
Koła zainteresowań
plastyczne, muzyczne, teatralne, przyrodnicze, sportowe
Personel
Kadra pedagogiczna posiada solidne wykształcenie i duże doświadczenie w pracy z dziećmi: wszyscy legitymują się wyższym wykształceniem pedagogicznym w zakresie edukacji przedszkolnej oraz dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie pedagogiki ogólnej , opiekuńczej, wczesnoszkolnej, socjoterapii, diagnozy i terapii pedagogicznej, logopedii. Nauczyciele dobrze rozumieją potrzeby rozwojowe dzieci, potrafią skutecznie wspierać ich indywidualny rozwój i doprowadzać je do osiągania sukcesów na miarę ich możliwości.
Organ prowadzący
Gmina Miasto Szczecin
Kontakty zagraniczne
W ramach Programu "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie" InterReg VA
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe