Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 33
Adres
Księdza Piotra Ściegiennego 65, 70-352 Szczecin
Telefon
(091) 43 42 420
Fax
(091) 43 42 420
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Alicja Barbara Listek
Typ placówki
Przedszkole
Opis
Przedszkole Publiczne nr 33 "Koniczynka" w Szczecinie zajmuje usytuowany w centrum miasta jednopiętrowy budynek wolnostojący, wybudowany na potrzeby placówki przedszkolnej. Posiada przestronne, słoneczne, dobrze wyposażone sale zabaw, gabinet metodyczny, pokój do zajęć indywidualnych oraz dużą szatnię. Dysponujemy również rozległym, zadrzewionym ogrodem przedszkolnym, wyposażonym w sprzęt rekreacyjny w pełni zaspokajającym potrzeby relaksacyjne i ruchowe naszych dzieci, umożliwiającym organizację atrakcyjnych imprez przedszkolnych.
W placówce funkcjonuje 5 grup dzieci: "Biedronki", "Żabki", "Pszczółki", "Mrówki", "Motylki". Planowana liczba dzieci w grupie - 25. Grupy tworzone są dla dzieci w zbliżonym wieku, każda z nich ma swój charakter i profil w zależności od potrzeb dzieci oraz zainteresowań i predyspozycji nauczycieli. Przedszkole dysponuje własną kuchnią, w której przyrządzane są świeże, smaczne i zdrowe posiłki, wydawane w godzinach: 8.30 I śniadanie; 10.15 II śniadanie; 12.00 zupa + przekąska; 14.00 II danie + deser, a po 15.30 podajemy kanapki, owoce, napoje. Jadłospisy opracowuje dyplomowany specjalista do spraw żywienia człowieka. Są one dobrze zbilansowane i bardzo urozmaicone.
W salach dzieci mają stały dostęp do naturalnej wody źródlanej.
Osiągnięcia

Jesteśmy placówką bardzo przyjazną dzieciom i ich rodzicom. Staramy się, aby spędzone u nas chwile były czasem przyjemnych przeżyć oraz źródłem samych dobrych wspomnień.

Nasz sukces to uśmiechnięte i bezpieczne dziecko, zadowolony i współpracujący rodzic, lubiący swoją pracę pracownik.

Oferujemy bogaty i atrakcyjny wachlarz uroczystości przedszkolnych, obchodów świąt i innych ciekawych wydarzeń wg kalendarium.

Realizacja zajęć w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego oparta jest na ciekawych rozwiązaniach programowo- metodycznych.

Z powodzeniem pracujemy takimi metodami jak: Pedagogika Froebla, Metoda Marii Montessori, „Dziecięca matematyka",  „Metoda Dobrego Startu”, „Moje Sylabki”, „Pedagogika Zabawy”, „Dziecięce Programowanie”, „Metoda Kniessów”, "Kinezjologia Edukacyjna", "Logorytmika", "Joga dla dzieci", wspomaganie dzieci do zapamiętywani, treningi relaksacyjne i inne).

W celu wsparcia procesu adaptacji nowych dzieci do warunków przedszkola wdrażamy "Program adaptacji dzieci w przedszkolu".

Nasze Dzieci z powodzeniem prezentują swoje ociągnięcia na terenie przedszkola i w środowisku, zdobywają nagrody i wyróżnienia w pokazach, konkursach i zawodach sportowych. 

Absolwenci Naszego Przedszkola są bardzo dobrze przygotowani do dalszej nauki i odnoszą sukcesy w szkole.


Dodatkowe zajęcia


Wszystkie grupy wiekowe objęte są, w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nauką języka angielskiego.

Na życzenie rodziców organizowana jest nauka religii.

W oparciu o wykorzystanie ogromnego potencjału i zaangażowania naszych nauczycieli, prowadzone są interesujące zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, przyrodnicze, sportowe, integracyjne, wspierające rozwój emocjonalny i społeczny oraz inne.

Dodatkowa oferta realizowana przez nauczycieli przedszkola ma charakter zajęć twórczych, relaksacyjnych, rozwijających procesy poznawcze (programy i koncepcje autorskie nauczycieli rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci, ich zdolności samoregulacji, dostarczające wiedzy o świecie, udział w starannie wybranych programach proponowanych przez podmioty środowiska).

W ramach pracy wychowawczo- dydaktycznej z dużym powodzeniem realizujemy moduły tematyczne z wykorzystaniem metody projektów edukacyjnych, bogacących doświadczenia i przeżycia, angażujących dzieci, ich rodziców i wszystkich pracowników przedszkola.


W ostatnich latach były to moduły:

Doświadczamy świata muzyki (zapoznawanie z różnymi rodzajami muzyki – Muzyka dla dzieci, Muzyka Świąteczna, Muzyka Instrumentalna, Muzyka Klasyczna)


Rozglądamy się  w świecie malarstwa (poznawanie i naśladowanie stylów wielkich mistrzów – Vincent van Gogh, Claude Monet, Gustaw Klimt, Pablo Picasso)


Poznajemy świat literatury (przybliżenie twórczości Cz. Janczarskiego, J. Tuwima, M. Konopnickiej, J. Brzechwy)


Zwiedzamy świat architektury (poznanie architektury wybranych miast Europy:  Londyn – Herbatka u Królowej, Rzym – Nauka gry w kości z Juliuszem Cezarem, Paryż – Paryski Pokaz Mody, Szczecin – Wystawa Fotograficzna Szczecin Moje Miasto)


Podziwiamy świat tańca (bawimy się podczas poznawania różnych rodzajów tańca – taniec ludowy, taniec dworski, taniec towarzyski, taniec nowoczesny).


W następnych latach planujemy kolejne moduły:


Wyprawa dookoła świata

Wyprawa w prehistorię

Wyprawa do świata natury

Wyprawa do świata nauki 

Wyprawa w Kosmos.
Godziny otwarcia od
06:30
Godziny otwarcia do
17:00
Godziny otwarcia uwagi

Czas pracy przedszkola wynika z organizacji pracy placówki i potrzeb środowiska.


Historia

Nasze Przedszkole oddano do użytku 1 września 1965r.
Na przestrzeni kilkudziesięciu lat cała rzesza zaangażowanych, oddanych dzieciom pracowników budowała jej wizerunek, pokonując wszelkie napotykane w pracy trudności. Przez wiele lat było to przedszkole ćwiczeń prowadzące praktyki dla przyszłych nauczycieli, a także placówka środowiskowa dla dzieci z najbliższego otoczenia, które nie miały innej możliwości korzystania z edukacji przedszkolnej.

W 2011 roku Przedszkole przyjęło, wyłonioną w drodze konkursu, wdzięczną nazwę "Koniczynka", która wyróżnia nas w środowisku i pozwala naszej społeczności identyfikować się z placówką.
W 2015 roku uroczyście obchodziliśmy 50 lecie pracy naszego Przedszkola. Wychowaliśmy kilkadziesiąt roczników absolwentów, którzy teraz przyprowadzaj do nas swoje dzieci i wnuki.

Koła zainteresowań
plastyczne, muzyczne, teatralne, przyrodnicze, sportowe
Personel

Kadra pedagogiczna jest świetnie wykształcona, kompetentna, ciągle się doskonaląca. Nauczyciele dobrze rozumieją potrzeby rozwojowe dzieci, potrafią skutecznie wspierać ich indywidualny rozwój i doprowadzać je do osiągania sukcesów na miarę ich możliwości.

Zatrudniamy psychologa, pedagoga specjalnego, logopedę oraz terapeutę pedagogicznego, którzy wspierają naszych wychowanków.

Personel obsługi doświadczony i odpowiedzialny, wykazuje się serdeczną troską wobec dzieci, dbałością o ich dobre samopoczucie, wygodę i zaspokojenie wszelkich potrzeb.

Pracownicy w rzetelny sposób, z szacunkiem wobec dzieci i pełnym zrozumieniem ich potrzeb wzorowo wykonują swoje obowiązki.

Organ prowadzący
Gmina Miasto Szczecin
Odbiorca opłat
Gmina Miasto Szczecin
Adres odbiorcy opłat
pl. Armii Krajowej 1, 70- 456 Szczecin
NIP odbiorcy opłat
851 030 94 10
Wystawca
Przedszkole Publiczne nr 33 w Szczecinie
Adres wystawcy
ul. Księdza Piotra Ściegiennego 65
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
831020479500009402022785327
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
83102047950000940202785327
Drzwi otwarte
Nie
E-mail jednostki przetwarzającej dane
pp33@miasto.szczecin.pl
Telefon jednostki przetwarzającej dane
48 91 43 42 420
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Przedszkole Publiczne nr 33 w Szczecinie ul. Ks. P. Ściegiennego 65, 70- 352 Szczecin
Telefon IODO
48 91 85 22 093
Adres email IODO
iod@spnt.pl
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2024/2025
125
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe