Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 3
Adres
Potulicka 62, 70-230 Szczecin
Telefon
914334181
Fax
914334181
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Cecylia Ostrowska
Typ placówki
Przedszkole
Opis

Przedszkole nr 3 ,,Pentliczek” w Szczecinie to placówka z oddziałami integracyjnymi. Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W naszym przedszkolu stwarzamy możliwości wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału, stawiamy na intelektualną kreatywność, ponieważ wychodzimy z założenia, że odkrywanie i rozwój dziecięcych możliwości jest kluczem do zdobywania wiedzy, samodzielnego rozwiązywania problemów, badania i doświadczenia, a także współpracy i współdziałania. Nasza misja to ,, Tworzenie przyjaznego przedszkola z tradycjami”, co oznacza, że każde dziecko ma poczucie własnej wyjątkowości i wartości.

     Przedszkole mieści się w 3-y piętrowym budynku w centrum miasta /dogodny dojazd do placówki/. Dysponujemy nowoczesną bazą w skład której wchodzi: 12 bogato wyposażonych sal dydaktycznych , łazienki i odrębne sypialnie,  sala gimnastyczna, gabinety: logopedyczny, terapeutyczny, multimedialny, polisensoryczny oraz plac zabaw. Posiadamy również bogate zaplecze dydaktyczne, m.in. tablice interaktywne, pomoce ELBOX z EFS ,Montessorii, pomoce do edukacji przyrodniczej, edukacji muzycznej i glottodydaktyczne: klocki logo, alfabet ruchomy, dywaniki literowe.

     Naszym atutem jest także własna kuchnia podająca zbilansowane posiłki , a w grupach starszych śniadania podawane w formie ,, szwedzkiego stołu” .

     W naszym przedszkolu zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i specjalistów wspomagających, logopedę, jednocześnie, utrzymujemy współpracę z poradnią psychologiczno- pedagogiczną.  Nauczyciele oferują dzieciom ciekawe zajęcia oraz atrakcyjne metody nauczania w przyjaznej i radosnej atmosferze-Ruch Rozwijający W. Sherbourne, Pedagogika Zabawy, Metoda C. Orffa, Kodowanie na dywanie, Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki B. Strauss, Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk Kolczyńskiej, Nauka czytania i pisania prof. B. Rocławskiego/ glottodydaktyka/, metoda Krakowska, treningi pamięci, arteterapia, kinezjologia edukacyjna, pedagogika Marii Montessori., metoda projektów.

     Nasze przedszkole, jako placówka z oddziałami integracyjnymi, zapewnia dzieciom z niepełnosprawnościami kompetentne i rzetelne przygotowanie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Dziecka oraz opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla każdego wychowanka. W każdej grupie integracyjnej pracę nauczycielek wychowania przedszkolnego wspiera wykwalifikowany nauczyciel wspomagający, a także specjaliści, tacy jak: logopeda, trener umiejętności społecznych oraz specjalista SI. Każde dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczające do grupy integracyjnej, ma możliwość uczęszczania na zajęcia rewalidacyjne oraz z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.   Placówka realizuje wszystkie zalecenia zawarte w orzeczeniach, dostosowując warunki i środki do możliwości psychofizycznych dzieci. Duży nacisk w grupach integracyjnych kładziemy na samodzielność i uspołecznienie dziecka z niepełnosprawnościami. Dbamy również o integrację z dziećmi pełnosprawnymi w każdym aspekcie i na każdej płaszczyźnie, aby każde dziecko, bez względu na swoją niepełnosprawność, czuło się pełnowartościowym członkiem naszej przedszkolnej społeczności. Dokładamy starań, aby rodzice dzieci z niepełnosprawnościami otrzymali pomoc, zarówno specjalistów na terenie placówki, jak również instytucji zajmujących się integracją społeczną.    

 

     Godziny otwarcia placówki: 06:30 do 17.00.

     Nasza placówka uzyskała certyfikaty  jakości pracy przedszkola: ,,Zachodniopomorska Placówka Jakości”/2006/, ,,Partnerskie Przedszkole”/2003,2009 i 2014- na czas nieokreślony/, "Przedszkole Promujące Zdrowie"/ 2021/.

     Bardzo dobry poziom przygotowania do szkoły naszych wychowanków potwierdzony ogólnopolskimi badaniami finansowanymi przez Europejski  Fundusz Społeczny. Współpracujemy z Wyższymi Uczelniami w Szczecinie: Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Humanistyczna /prowadzenie praktyk studenckich, zajęć pokazowych, badań pedagogicznych/.

      Uczestniczymy w różnego rodzaju akcjach charytatywnych o zasięgu regionalnym i krajowym np. ,,Szlachetna Paczka”, ,,Paczka dla Seniora” a także w konkursach, przeglądach tanecznych, teatralnych oraz plastycznych.

    

Zapraszamy do naszego przedszkola!

     Twoje dziecko ma zdolności plastyczne, a może muzyczne? Lubi tańczyć i śpiewać czy woli liczyć, czytać i pisać? A może mówi w innym języku lub składa budowle z klocków? Biega, skacze, podskakuje, czy twórczo figluje? Może jeszcze nie wiesz, jakie uzdolnienia posiada Twoje dziecko i chcesz, żebyśmy te zdolności odkryli? Może zastanawiasz się, gdzie Twojemu dziecku będzie najlepiej?!

TYLKO U NAS!!!

PRZYJDŹ! ZOBACZ! I ZAPISZ SWOJE DZIECKO! NA PEWNO BĘDZIE SZCZĘŚLIWE, A TY RAZEM Z NIM!!!

Osiągnięcia
Uzyskanie certyfikatów jakości pracy przedszkola: "Zachodniopomorska Placówka Jakości" ( w 2006 ), "Partnerskie Przedszkole" ( w 2003, w 2009 , w 2014 Certyfikat otrzymaliśmy na czas nieokreślony) . Bardzo dobry poziom przygotowania dzieci do nauki w szkole, potwierdzony ogólnopolskimi badaniami finansowanymi przez Europejski Fundusz Społeczny. Sukcesy dzieci w ogólnopolskich i środowiskowych konkursach ( artystycznych, sportowych, wiedzy). Bardzo duży potencjał nauczycieli przedszkola ( wyższe wykształcenie, różne specjalizacje, ustawiczne doskonalenie, zaangażowanie w pracy ), pozwala na efektywne wspomaganie rozwoju dzieci i wspieranie ich rodziców. Współpraca z wyższymi uczelniami Szczecina ( prowadzenie praktyk studenckich, zajęć pokazowych, badań pedagogicznych, wdrażanie nowych teorii i metod pracy ). Wdrażanie innowacji programowych i metodycznych ( glottodydaktyka, łatwa - trudna matematyka, treningi pamięci, arteterapia, kinezjologia edukacyjna, pedagogika Marii Montessori., metoda projektów) Pisanie i wdrażanie przez nauczycieli przedszkola, dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci programów własnych z zakresu edukacji przyrodniczej, regionalnej, plastycznej, muzycznej, teatralnej, czytelniczej, społeczno- moralnej, patriotycznej, zdrowotnej. Prężnie działające Przedszkolne Koło LOP. Organizacja okolicznościowych występów teatru "Dzieci Dzieciom", "Nauczyciele Dzieciom", "Rodzice Dzieciom". Udane uroczystości i imprezy przedszkolne. Bogata baza dydaktyczna przedszkola finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dodatkowe zajęcia
  Przedszkolakom oferujemy zajęcia sportowe/piłki/, muzyczne, logopedyczne,  a także zajęcia z języka angielskiego oraz tańca towarzyskiego.

     Oferta odpłatnych zajęć dodatkowych wynika w każdym roku szkolnym z oczekiwań rodziców oraz predyspozycji i potrzeb dzieci. Organizacja tych zajęć nie koliduje z organizacją pracy przedszkola. Bezpłatne poszerzone zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej, regionalnej, plastycznej, muzycznej, czytelniczej, dramatycznej, społeczno- moralnej, patriotycznej, zdrowotnej, realizowane są w ramach wdrażania przez nauczycieli własnych programów i koncepcji edukacyjnych.

Godziny otwarcia od
06:30 do 17.00
Godziny otwarcia do
17:00:00
Godziny otwarcia uwagi
Corocznie w okresie rekrutacji rozpoznajemy oczekiwania odnośnie czasu pracy przedszkola, aby w razie potrzeby dostosować godziny otwarcia placówki do potrzeb rodziców.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe