Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 3
Adres
Potulicka 62, 70-230 Szczecin
Telefon
914334181
Fax
914334181
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Opis
Przedszkole położone w centrum, dogodny dojazd praktycznie z każdej strony miasta i jego okolic. Prowadzimy 11 oddziałów, w tym grupy zerowe, grupy integracyjne. W przedszkolu jest duża sala gimnastyczna, gabinet multimedialny, gabinet polisensoryczny, ponadto przestronne sale zabaw, osobne sypialnie. Placówka posiada własną kuchnię. Bogata baza dydaktyczna: pomoce Elbox, z EFS, pomoce Montessori, pomoce do edukacji przyrodniczej. Jesteśmy prężnie działającą placówką, cieszącą się uznaniem środowiska. Nasza misja to tworzenie "Przyjaznego Przedszkola z Tradycjami", co oznacza, że: (*) każde dziecko ma tu poczucie własnej wyjątkowości i wartości (*) każdy z naszych nauczycieli wykazuje się kreatywną, poszukującą postawą wobec własnej pracy (*) partnerzy i zasoby przedszkola pomagają w przygotowaniu dzieci do życia w nowoczesnej rzeczywistości, przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i wartości uniwersalnych. Sprawdzony program adaptacyjny pozwala dzieciom i rodzicom na bezstresowe wejście w życie przedszkolne. Rozkład dnia w przedszkolu został opracowany zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.Realizacja podstawy programowej odbywa się od godziny 9.00 do 14. 00 Rozkład posiłków jest zbliżony do domowego (II danie obiadu o godz. 14.00 ), w miarę możliwości dostosowanie posiłku do upodobań, potrzeb zdrowotnych i kulturowych oraz apetytu dzieci, dostępność napojów, kanapek, owoców w ciągu całego dnia.
Osiągnięcia
Uzyskanie certyfikatów jakości pracy przedszkola: "Zachodniopomorska Placówka Jakości" ( w 2006 ), "Partnerskie Przedszkole" ( w 2003, w 2009 , w 2014 Certyfikat otrzymaliśmy na czas nieokreślony) . Bardzo dobry poziom przygotowania dzieci do nauki w szkole, potwierdzony ogólnopolskimi badaniami finansowanymi przez Europejski Fundusz Społeczny. Sukcesy dzieci w ogólnopolskich i środowiskowych konkursach ( artystycznych, sportowych, wiedzy). Bardzo duży potencjał nauczycieli przedszkola ( wyższe wykształcenie, różne specjalizacje, ustawiczne doskonalenie, zaangażowanie w pracy ), pozwala na efektywne wspomaganie rozwoju dzieci i wspieranie ich rodziców. Współpraca z wyższymi uczelniami Szczecina ( prowadzenie praktyk studenckich, zajęć pokazowych, badań pedagogicznych, wdrażanie nowych teorii i metod pracy ). Wdrażanie innowacji programowych i metodycznych ( glottodydaktyka, łatwa - trudna matematyka, treningi pamięci, arteterapia, kinezjologia edukacyjna, pedagogika Marii Montessori., metoda projektów) Pisanie i wdrażanie przez nauczycieli przedszkola, dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci programów własnych z zakresu edukacji przyrodniczej, regionalnej, plastycznej, muzycznej, teatralnej, czytelniczej, społeczno- moralnej, patriotycznej, zdrowotnej. Prężnie działające Przedszkolne Koło LOP. Organizacja okolicznościowych występów teatru "Dzieci Dzieciom", "Nauczyciele Dzieciom", "Rodzice Dzieciom". Udane uroczystości i imprezy przedszkolne. Bogata baza dydaktyczna przedszkola finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dodatkowe zajęcia
Oferta odpłatnych zajęć dodatkowych wynika w każdym roku szkolnym z oczekiwań rodziców oraz predyspozycji i potrzeb dzieci. Tegoroczna oferta: zajęcia umuzykalniające,zajęcia sportowe, szkoła tańca, , język angielski, , logopeda. Organizacja tych zajęć nie koliduje z zajęciami obowiązkowymi. Bezpłatne poszerzone zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej, regionalnej, plastycznej, muzycznej, czytelniczej, dramatycznej, społeczno- moralnej, patriotycznej, zdrowotnej, realizowane są w ramach wdrażania przez nauczycieli własnych programów i koncepcji edukacyjnych.
Godziny otwarcia od
06:30 do 17.00
Godziny otwarcia uwagi
Corocznie w okresie rekrutacji rozpoznajemy oczekiwania odnośnie czasu pracy przedszkola, aby w razie potrzeby dostosować godziny otwarcia placówki do potrzeb rodziców.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Rytmika

 Zajęcia sportowe