Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 29
Adres
Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 70-201 Szczecin
Telefon
91 48 81 440
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Agnieszka Lalak-Żak
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne nr 29
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
Opis

Zdecydowanym atutem naszej placówki jest jego usytuowanie w samym centrum miasta z bogatym węzłem komunikacyjnym, zarówno autobusowym, jak i tramwajowym. Placówka znajduje się w wolnostojącym budynku dwukondygnacyjnym z dostępem do dużego, zadrzewionego ogrodu wyposażonego w nowe, ekologiczne i przyjazne dzieciom sprzęty terenowe. Jesteśmy przedszkolem niewielkim z kameralną atmosferą i klimatem. W budynku znajdują się cztery sale przedszkolne odpowiednio dostosowane do poszczególnych grup wiekowych dzieci. Nasze sale przeszły gruntowny remont, są odświeżone, kolorowe i właściwie wyposażone w pomoce i materiały dydaktyczne zarówno do zabawy, jak i nauki. Przedszkole posiada także salę gimnastyczno-rytmiczną, w której odbywają się różnego rodzaju zajęcia ukierunkowane na wszechstronny rozwój dziecka. Jednym z ważniejszych atutów naszej placówki jest zdecydowanie dostęp do języków obcych, u nas dzieci pobierają darmową i bezpłatną naukę języka hiszpańskiego. W naszym przedszkolu pracuje dobrze wykwalifikowana kadra nauczycieli, z ciepłym i życzliwym podejściem do dziecka, jego indywidualności, wspierająca i wspomagająca wszechstronny rozwój dziecka. Swoją ofertę edukacyjną dopasowujemy do indywidualnych predyspozycji każdego dziecka, pozwalając mu poszerzać swoje umiejętności i zdolności. Kadra pedagogiczna dba o harmonijny rozwój każdego dziecka, diagnozując jego uzdolnienia, a następnie rozwijając je podczas zajęć. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, rozwijając u dzieci kompetencje społeczne i emocjonalne. Stawiamy na poznawanie poprzez doświadczenie: teatrzyki w przedszkolu, wyjścia, wycieczki  do prawdziwego teatru, filharmonii czy muzeum. Zapraszamy na warsztaty do naszej placówki rodziców oraz inne osoby wykonujące ciekawe zawody, lub mające do zaprezentowania niespotykane hobby. Ważna dla nas jest współpraca z Rodzicem, oraz jego zdanie. Doceniamy zaangażowanie Rodziców podczas uroczystości przedszkolnych, przeprowadzanych akcji, warsztatów. Pragniemy, aby zarówno dzieci, jak i rodzice czuli się u nas dobrze, komfortowo i bezpiecznie.

Osiągnięcia

W naszej placówce najważniejsze jest dziecko i jego wszechstronny, harmonijny rozwój dlatego każdego roku, w sierpniu, organizowane są zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych dzieci rozpoczynających swą przygodę z przedszkolem oraz ich rodziców. Pierwsze spotkanie z rodzicami nowo przyjętych przedszkolaków odbywa się jeszcze w czerwcu, czyli parę miesięcy przed pójściem dziecka do przedszkola. Rodzice mają możliwość poznania nauczycieli oraz porozmawiania z nimi na temat przygotowania dziecka do wejścia w nowe środowisko. W trakcie przechodzenia przez etap przedszkolny dzieci nabywają u nas wysoki poziom kultury osobistej, kładziemy szczególny nacisk na otwartość w relacjach, rozwijamy twórczość i samodzielność w działaniu. Według prowadzonych badań losów naszych absolwentów możemy śmiało powiedzieć, że dzieci po ukończeniu naszego przedszkola są bardzo dobrze przygotowywane do podjęcia nauki w szkole, posiadają szereg kompetencji niezbędnych w kolejnym szczeblu edukacji. Ważnym aspektem osiągnięć placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów. Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych. Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą z dużym powodzeniem w różnorodnych konkursach międzyprzedszkolnych, przeglądach i imprezach na szczeblu lokalnym, jak również regionalnym i ogólnopolskim. Są to konkursy plastyczne, recytatorskie, przeglądy piosenek dziecięcych oraz turnieje taneczne i olimpiady sportowe, gdzie zdobywają nagrody oraz wyróżnienia. Największym naszym osiągnięciem jest to, że dziecko przychodzi do naszego przedszkola z radością i uśmiechem na twarzy, zaciekawieniem i oczekiwaniem na „coś specjalnego” każdego dnia.

Godziny otwarcia od
06:30:-17:00
Godziny otwarcia do
17:00:00
Organ prowadzący
Gmina Miasto Szczecin
Personel

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola posiada wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie w pracy z dziećmi: wszyscy legitymują się wyższym wykształceniem pedagogicznym w zakresie edukacji przedszkolnej oraz dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie pedagogiki ogólnej, opiekuńczej i wczesnoszkolnej. Nauczyciele dobrze rozumieją potrzeby rozwojowe dzieci, potrafią skutecznie wspierać ich indywidualny rozwój i doprowadzać je do osiągania sukcesów na miarę ich możliwości. Nasi absolwenci odnoszą sukcesy w szkole.


Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe