Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 29
Adres
Mazowiecka 2, 70-201 Szczecin
Telefon
91 48 81 440
E-mail
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
 • Przedszkole Publiczne nr 29
 • 5
 • 1
 • 2
 • 3
Osiągnięcia
  • Uwaga ważne !!!!! 
  • W  roku szkolnym 2024/2025 w związku z remontem placówki przy ulicy Wyszyńskiego 6 będziemy w placówce tymczasowej przy ulicy Mazowieckiej 2.
  • Jest to budynek byłego Przedszkola Niepublicznego "Jutraenka".
  • W siedzibie tej placówki składamy dokumenty  Naboru do Przedszkola Niepublicznego nr 29.
  • W roku szkolnym 2025/2026 planowany jest powrót do siedziby przy ulicy Wyszyńskiego 6.


W naszej placówce najważniejsze jest dziecko i jego wszechstronny, harmonijny rozwój dlatego każdego roku, w sierpniu, organizowane są zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych dzieci rozpoczynających swą przygodę z przedszkolem oraz ich rodziców. Pierwsze spotkanie z rodzicami nowo przyjętych przedszkolaków odbywa się jeszcze w czerwcu, czyli parę miesięcy przed pójściem dziecka do przedszkola. Rodzice mają możliwość poznania nauczycieli oraz porozmawiania z nimi na temat przygotowania dziecka do wejścia w nowe środowisko. W trakcie przechodzenia przez etap przedszkolny dzieci nabywają u nas wysoki poziom kultury osobistej, kładziemy szczególny nacisk na otwartość w relacjach, rozwijamy twórczość i samodzielność w działaniu. Według prowadzonych badań losów naszych absolwentów możemy śmiało powiedzieć, że dzieci po ukończeniu naszego przedszkola są bardzo dobrze przygotowywane do podjęcia nauki w szkole, posiadają szereg kompetencji niezbędnych w kolejnym szczeblu edukacji. Ważnym aspektem osiągnięć placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich programów i projektów. Placówka współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, a także promującymi zachowania przyjazne przyrodzie. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych. Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą z dużym powodzeniem w różnorodnych konkursach międzyprzedszkolnych, przeglądach i imprezach na szczeblu lokalnym, jak również regionalnym i ogólnopolskim. Są to konkursy plastyczne, recytatorskie, przeglądy piosenek dziecięcych oraz turnieje taneczne i olimpiady sportowe, gdzie zdobywają nagrody oraz wyróżnienia. Największym naszym osiągnięciem jest to, że dziecko przychodzi do naszego przedszkola z radością i uśmiechem na twarzy, zaciekawieniem i oczekiwaniem na „coś specjalnego” każdego dnia.

Godziny otwarcia od
06:30:-17:00
Godziny otwarcia do
17:00:00
Organ prowadzący
Gmina Miasto Szczecin
Personel

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola posiada wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie w pracy z dziećmi: wszyscy legitymują się wyższym wykształceniem pedagogicznym w zakresie edukacji przedszkolnej oraz dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie pedagogiki ogólnej, opiekuńczej i wczesnoszkolnej. Nauczyciele dobrze rozumieją potrzeby rozwojowe dzieci, potrafią skutecznie wspierać ich indywidualny rozwój i doprowadzać je do osiągania sukcesów na miarę ich możliwości. Nasi absolwenci odnoszą sukcesy w szkole.


Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe