Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 20
Adres
Wieniawskiego 17, 71-130 Szczecin
Telefon
091 48-714-12
Fax
091 48-714-12
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Danuta Bielawiec
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne nr 20
  • Przedszkole Publiczne nr 20
  • Przedszkole Publiczne nr 20
  • Przedszkole Publiczne nr 20
Opis
Budynek przedszkola 1-piętrowy, nie jest dostosowany dla dzieci i osób niepełnosprawnych, zlokalizowany jest w dużym ogrodzie pełnym żywopłotów, różnorodnych drzew i krzewów ozdobnych- usytuowany w pięknej dzielnicy Pogodno. Część ogrodu wyposażona jest w sprzęt do zabaw i ćwiczeń ruchowo-sportowych natomiast druga część to tzw. ,,zielona sala” do organizowania imprez międzyprzedszkolnych i szkolnych, pikników, festynów dla dzieci i ich rodzin. W budynku mieszczą się wielofunkcyjne , przestrzenne sale z łazienkami dla 5 oddziałów dziecięcych, biura i kuchnia z zapleczem. Kadra pedagogiczna, wspaniała, zaangażowana z wyższym wykształceniem pedagogicznym oraz dużym doświadczeniem zawodowym oraz personel pomocniczy od kilkunastu lat stały. Wychowujemy i edukujemy dzieci na podstawie wybranych programów: ekologicznej, zdrowotnej, dziecięcej matematyki oraz autorskiego programu adaptacyjnego dla najmłodszych. Celem naszym jest integracja dzieci , tworzenie im warunków do wszechstronnego rozwoju, przygotowywanie do nauki w szkole systematycznie, kompleksowo od najmłodszej grupy, uwzględniając indywidualne możliwości i predyspozycje .Osiągnięcie powyższego wymaga właściwego przygotowania każdego dziecka pod kątem poznawczym, emocjonalno-społecznym. Przedszkole sukcesywnie w miarę możliwości zmienia swój wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny.
Osiągnięcia
W przedszkolu naszym organizujemy corocznie wiele uroczystości i imprez dla dzieci i rodziców oraz międzyprzedszkolnych i z udziałem klas I pobliskich szkół podstawowych. Od kilku lat jesteśmy organizatorami międzyprzedszkolnego turnieju ekologiczno-zdrowotno-sportowego z okazji Dnia Ziemi”. Owocem codziennej systematycznej pracy nauczycielek i dzieci są nagrody,wyróżnienia, dyplomy, puchary i statuetki za udział i prezentacje ich talentów oraz zainteresowań w licznych konkursach i przeglądach plastycznych, tanecznych ,sportowych ,ekologicznych, muzycznych – o zasięgu miejskim i ogólnopolskim. • Np. ,,Ogólnopolski dzień przedszkoli”w Teatrze Letnim, • ,,Spartakiada Przedszkolaków”-Śmiech i zabawa to fajna sprawa’ na stadionie lekkoatletycznym • ,Muzyka i ruch czyli bajka bez słów”, ,,Turniej jednego wiersza,” ,,Interdydakta artystyczna” • Uczestniczymy z dużym zaangażowaniem wraz dziećmi i ich rodzicami w akcjach charytatywnych ,,Podzielmy się książkami” dla dzieci przebywających w szpitalach dziecięcych, • udział w akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” . • udział w rozgrywkach sportowych międzyprzedszkolnych ,,Mecz piłki nożnej dzieci 5-6 letnich”- na stadionie Pogoni • udział w ,, Festiwalu piosenki bajkowej” w Szkole Podstawowej Nr 51 Ponadto wspólnie z rodzicami organizujemy festyny dla całej naszej społeczności przedszkolnej np. ,,Pożegnanie lata”, ,,Wiosenne zabawy małych i dużych”, "Z ekologią za pan brat", z okazji tzw. przez nas ,,Dnia Rodziców”, ,, Wakacje tuż, tuż”. Cenimy sobie bardzo współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 4, Liceum Plastycznym w Szczecinie, Instytutem Geologicznym , pobliskimi przedszkolami oraz szkołami podstawowymi nr 3, nr 53, nr 48, nr 51 oraz Szczecińską Agencją Artystyczną. Przedszkole jest objęte patronatem Pałacu Młodzieży- Zachodniopomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie. Od kilku lat dzieci kończące edukację przedszkolną (5-6- latki) z okazji zakończenia przygody z przedszkolem wyjeżdżają na całodzienną wycieczkę nad morze.
Godziny otwarcia od
06:30- 16.30
Godziny otwarcia do
16:30
Godziny otwarcia uwagi
dzieci przyprowadzamy do godz. 8.30
Organ prowadzący
Gmina Miasto Szczecin
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2024/2025
125
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia