Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 18 (dyżur będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 54)
Adres
Unisławy 15a, 71-413 Szczecin
Telefon
914220449
Fax
914220449
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Aleksandra Figaszewska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Przedszkole Publiczne nr 18 (dyżur będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 54)
Opis
Pierwsze i jedyne w Szczecinie certyfikowane przedszkole daltońskie , które pracuje w oparciu o nurt pedagogiki Helen Parkhurst  http://pytanienasniadanie.tvp.pl/28765126/jak-nauczyc-dziecko-samodzielnosci . Budynek parterowy , przestronne sale dydaktyczne , własna kuchnia , pięć oddziałów przedszkolnych o nazwach : ,,Figielki" , ,,Smyki" , ,,Psotki" , ,,Urwiski" , ,,Pieguski". Twórcza , miła zawsze uśmiechnięta kadra . Przedszkole pracuje w oparciu o trzy główne priorytety : 1. Realizacja czterech filarów nurtu daltońskiego - samodzielność , odpowiedzialność , współpraca i refleksja 2.Nabywanie umiejętności poprawnej komunikacji interpersonalnej , zachowań empatycznych,współżycia z innymi ludźmi , radzenia sobie w sytuacjach trudnych , minimalizowanie zachowań agresywnych i konfliktowych (realizowanie programu profilaktyczno-wychowawczego ,,Spójrz inaczej”) , kształcenie u dzieci szacunku i tolerancji dla odmienności ludzi 3. Ujednolicanie oddziaływań wychowawczych przedszkola z domem rodzinnym. (kodeksy zachowań , normy , zasady , nagradzanie i logiczne konsekwencje) . Przedszkole od ponad 5 lat jest organizatorem ,,TYGODNIA BEZ ZABAWEK" i rozpowszechnia tą inicjatywę w ogólnopolskich mediach : TVN24 , TVP2 ,,Pytanie na śniadanie" , TVP Szczecin , Teleexpres , RMF FM , radio Eska , radio Wawa itp. https://pytanienasniadanie.tvp.pl/29898184/tydzien-bez-zabawek-w-szczecinskim-przedszkolu. Uczestniczy również w kampanii ,,Cała Polska czyta dzieciom”. Placówka prowadzi zajęcia z obszaru koncepcji pedagogiki Froebla i posługuje sie materiałem dydaktycznym (Darami) , w postaci drewnianych klocków , które są innowacyjnym spojrzeniem na proces edukacji małego dziecka.  W ramach edukacji morskiej dzieci uczestniczą w rejsach po porcie szczecińskim. Dużą role w Przedszkolu Publicznym Nr 18 ogrywa również edukacja teatralna , która jest formą rozwijania naturalnych zdolności i talentów wszystkich dzieci. Nauczycielki przedszkola dzielą się swoja wiedzą prowadząc zajęcia otwarte dla studentów szczecińskich uczelni wyższych oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W ramach programu ,,Młodzież w działaniu” , a obecnie Erazmus+ przedszkole gości w swoich progach wolontariuszy z całej Europy . W roku szkolnym 2007/2008 w przedszkolu przebywali wolontariusze z Europy (Francji , Włoch i Turcji) w roku szkolnym 2008/2009 z Niemiec , Czech i Armenii w roku 2009/2010 z Niemiec, Włoch i Łotwy , w roku szkolnym 2010/2011 z Gruzji, Turcji i Niemiec , natomiast w roku szkolnym 2011/2012 z Rumunii i Mołdawi , 2013/2014 Węgry, Portugalia, Bułgaria,Rosja, Hiszpania , 2014/2015 Hiszpania , Niemcy , Włochy i Albania , 2015/2016 Litwa , Portugalia , Ukraina , Słowacja i Albania , 2016/2017 Albania , Macedonia , Rumunia i Grecja – młodzi ludzie integrują naszą wspólnotę przedszkolna z Unią Europejska oraz wspomagają dzieci w nauce języka angielskiego. Od 01.03.2017r placówka objęta jest projektem „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”, który jest dofinansowany z programu „INTERREG VA”, w ramach którego nasze dzieci uczą się języka niemieckiego.  ,,Bo jeżeli ktoś tu przyjdzie do nas , choćby nie wiem jaki śmieszny mały brzdąc bardzo szybko się przekona ile znajdzie tu gorących serc , pomocnych rąk” http://ww2.tvp.pl/View?Cat=248&id=607896 http://ww6.tvp.pl/View?Cat=6555&id=715904
Osiągnięcia
NASZĄ REKLAMĄ SĄ NASZE DZIECI :-) https://www.youtube.com/watch?v=-dhx3XS53AY . Pierwsze i jedyne w Szczecinie certyfikowane przedszkole daltońskie   http://pytanienasniadanie.tvp.pl/28765126/jak-nauczyc-dziecko-samodzielnosci . Jedyna w mieście placówka , która organizuje ,,Tydzień bez zabawek" , w trakcie którego dzieci pobudzają kreatywność , wyobraźnie i odkrywają swoje talenty -  https://pytanienasniadanie.tvp.pl/29898184/tydzien-bez-zabawek-w-szczecinskim-przedszkolu  . W przedszkolu: - realizowany jest program autorski "Zabawa w czytanie"; dzieci poprzez gry i zabawy, poznają świat liter, w czasie zabaw nabywają umiejętność- czytania, już od 3-latków. - rozwijane są zainteresowania artystyczno- teatralne; dzieci biorą udział w rożnych konkursach teatralnych, tanecznych, wokalnych, plastycznych - liczne konkursy plastyczne, a także wewnątrzprzedszkolne imprezy słowno - muzyczne dla rodziców i zaproszonych gości; - rozwijanie sprawności ruchowej - Przedszkoliada Event , coroczny udział w olimpiadach sportowych organizowanych przez przedszkola i szkoły sportowe; - poszerzanie wiedzy o środowisku społecznym, przyrodniczym - coroczny udział w konkursach tematycznych, np.: Konkurs wiedzy o Szczecinie; Współpraca z LOP , Strażą Miejską , Policją itp.- prelekcje , wycieczki , udział w konkursach . Coroczna organizacja wystawy prac plastycznych w Galerii Urzędu Wojewódzkiego. Występ przedszkolaków z okazji Dnia Babci i Dziadka 2014 r w Teatrze Lalek Pleciuga z udziałem Prezydenta Miasta. W marcu 2017r uroczyste wręczenie certyfikatu placówki daltońskiej w Teatrze lalek ,,Pleciuga" z udziałem Prezydenta Miasta Szczecin i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty połączone z otwarciem wystawy prac plastycznych.
Dodatkowe zajęcia
Język angielski realizowany bezpłatnie dla wszystkich dzieci , język niemiecki w ramach projektu Interreg VA ,religia dla chętnych , Przedszkoliada.pl - zajęcia sportowe z piłką - po godzinach pracy placówki.
Godziny otwarcia od
06.30-17.00
Kontakty zagraniczne
Wolontariat Europejski - Erasmus + przy współpracy z organizacją pozarządową -  Polites- (wolontariusze z całej Europy od 2007r. wspomagają codzienną prace przedszkolną).
Projekt „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”, który jest dofinansowany z programu „INTERREG VA”.
Personel
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna;  nauczyciele  legitymują się wykształceniem wyższym mgr "pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną" oraz studiami podyplomowymi o różnych kierunkach; życzliwy personel obsługi i administracji
Organ prowadzący
Urząd Miasta Szczecin
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2019/2020
250
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Zajęcia sportowe