Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 18
Adres
Unisławy 15a, 71-413 Szczecin
Telefon
914220449
Fax
914220449
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Aleksandra Figaszewska
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Tak, tak to my:)
  • Przedszkole Publiczne nr 18
  • Bajkowy plac zabaw...
Opis
Pierwsze i jedyne w Szczecinie certyfikowane przedszkole daltońskie, które pracuje w oparciu o nurt pedagogiki Helen Parkhurst  http://pytanienasniadanie.tvp.pl/28765126/jak-nauczyc-dziecko-samodzielnosci . Budynek piętrowy, nowoczesne, przestronne sale dydaktyczne, przepiękna sala gimnastyczna, kolorowy, bogato wyposażony, bajkowy plac zabaw oraz własna, nowoczesna kuchnia. W przedszkolu funkcjonuje jedenaście oddziałów przedszkolnych o nazwach : ,,Figielki" , "Brzdące", "Tuptusie", "Szkraby", "Słodziaki", ,,Smyki" ,"Śmiałki", ,,Psotki" , ,,Urwiski" , ,,Pieguski", "Bystrzaki". Dzieci wychowuje i prowadzi twórcza, miła, profesjonalna, zawsze uśmiechnięta kadra . Przedszkole pracuje w oparciu o cztery główne priorytety : 1. Realizacja czterech filarów nurtu daltońskiego - samodzielność , odpowiedzialność , współpraca i refleksja 2.Nabywanie umiejętności poprawnej komunikacji interpersonalnej, zachowań empatycznych,współżycia z innymi ludźmi, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, minimalizowanie zachowań agresywnych i konfliktowych (realizowanie programu profilaktyczno-wychowawczego ,,Spójrz inaczej”), kształcenie u dzieci szacunku i tolerancji dla odmienności ludzi.3. Rozwijanie krytycznego i kreatywnego myślenia z wykorzystaniem narzędzi TOC. 4. Ujednolicanie oddziaływań wychowawczych przedszkola z domem rodzinnym. (kodeksy zachowań , normy , zasady , nagradzanie i logiczne konsekwencje) . Przedszkole od ponad 8 lat jest organizatorem ,,TYGODNIA BEZ ZABAWEK" i rozpowszechnia tę inicjatywę w ogólnopolskich mediach : TVN24 , TVP2 ,,Pytanie na śniadanie" , TVP Szczecin , Teleexpres , RMF FM , radio Eska , radio Wawa itp. https://pytanienasniadanie.tvp.pl/29898184/tydzien-bez-zabawek-w-szczecinskim-przedszkolu. Uczestniczy również w kampanii ,,Cała Polska czyta dzieciom”, w projekcie Wolontariuszy Grupy ENEA "Pomóż zwierzakom przetrwać zimę" Placówka prowadzi zajęcia z obszaru koncepcji pedagogiki Froebla i posługuje się materiałem dydaktycznym (Darami Froebla) , w postaci drewnianych klocków , które są innowacyjnym spojrzeniem na proces edukacji małego dziecka.  Dużą rolę w Przedszkolu Publicznym Nr 18 ogrywa również edukacja teatralna , która jest formą rozwijania naturalnych zdolności i talentów wszystkich dzieci uwieńczona obchodami  "Dnia Teatru" z udziałem aktorów scen szczecińskich. Nauczycielki przedszkola dzielą się swoją wiedzą prowadząc zajęcia otwarte dla studentów szczecińskich uczelni wyższych oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W ramach projektu ,,Europejski Korpus Solidarności" przedszkole gości w swoich progach wolontariuszy z całej Europy . Od roku szkolnego 2007/2008 w przedszkolu przebywali wolontariusze z wielu krajów  Europy, w tym z Francji , Włoch i Turcji, Niemiec, Czech, Armenii, Łotwy,  Gruzji, Rumunii, Mołdawii, Węgier, Portugalii, Bułgarii,Rosji, Hiszpanii, Albanii,  Litwy, Portugalii, Ukrainy, Słowacji,  Macedonii, i Grecji – młodzi ludzie integrują naszą wspólnotę przedszkolna z Unią Europejską oraz wspomagają dzieci w nauce języka angielskiego. Od 01.03.2017r placówka objęta jest projektem „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”, który jest dofinansowany z programu „INTERREG VA”, w ramach którego nasze dzieci uczą się języka niemieckiego.  ,,Bo jeżeli ktoś tu przyjdzie do nas , choćby nie wiem jaki śmieszny mały brzdąc bardzo szybko się przekona ile znajdzie tu gorących serc , pomocnych rąk” http://ww2.tvp.pl/View?Cat=248&id=607896 http://ww6.tvp.pl/View?Cat=6555&id=715904
Osiągnięcia
NASZĄ REKLAMĄ SĄ NASZE DZIECI :-) https://www.youtube.com/watch?v=-dhx3XS53AY . Pierwsze i jedyne w Szczecinie certyfikowane przedszkole daltońskie   http://pytanienasniadanie.tvp.pl/28765126/jak-nauczyc-dziecko-samodzielnosci . Jedyna w mieście placówka , która organizuje ,,Tydzień bez zabawek", w trakcie którego dzieci pobudzają kreatywność, wyobraźnie i odkrywają swoje talenty -  https://pytanienasniadanie.tvp.pl/29898184/tydzien-bez-zabawek-w-szczecinskim-przedszkolu  . W przedszkolu: - realizowany jest program autorski "Zabawa w czytanie"; dzieci poprzez gry i zabawy, poznają świat liter, a także autorski program rozwijający kompetencje matematyczne "W matematycznej krainie". Już od 3-latków. - rozwijane są zainteresowania artystyczno- teatralne; dzieci biorą udział w rożnych konkursach teatralnych, tanecznych, wokalnych, plastycznych - liczne konkursy plastyczne, a także wewnątrzprzedszkolne imprezy słowno - muzyczne dla rodziców i zaproszonych gości; - rozwijanie sprawności ruchowej - Przedszkoliada Event , coroczny udział w olimpiadach sportowych organizowanych przez przedszkola i szkoły sportowe; - poszerzanie wiedzy o środowisku społecznym, przyrodniczym - coroczny udział w konkursach tematycznych, np.: Konkurs wiedzy o Szczecinie; Współpraca z LOP , Strażą Miejską , Policją itp.- prelekcje , wycieczki , udział w konkursach.  W marcu 2017r uroczyste wręczenie certyfikatu placówki daltońskiej w Teatrze lalek ,,Pleciuga" z udziałem Prezydenta Miasta Szczecin i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty połączone z otwarciem wystawy prac plastycznych. 6 grudnia 2019 nastąpiło uroczyste otwarcie nowej, dwukrotnie większej siedziby przedszkola z nowym, atrakcyjnie wyposażonym placem zabaw, z udziałem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty- panią Małgorzatą  Zarębską- Kuleszą, oraz władzami miasta Szczecin.
Dodatkowe zajęcia
Język angielski realizowany bezpłatnie dla wszystkich dzieci , język niemiecki w ramach projektu Interreg VA ,religia dla chętnych , Przedszkoliada.pl - zajęcia sportowe z piłką - po godzinach pracy placówki.
Godziny otwarcia od
06.30-17.00
Godziny otwarcia do
17:00:00
Kontakty zagraniczne
Wolontariat Europejski -Europejski Korpus Solidarności  przy współpracy z organizacją pozarządową -  Polites- (wolontariusze z całej Europy od 2007r. wspomagają codzienną prace przedszkolną).
Projekt „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”, który jest dofinansowany z programu „INTERREG VA”.
Personel
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna;  nauczyciele  legitymują się wykształceniem wyższym mgr "pedagogika przedszkolna z wczesnoszkolną" oraz studiami podyplomowymi o różnych kierunkach, psycholog, pedagog specjalny, logopeda; życzliwy, profesjonalny i taktowny personel obsługi i administracji
Organ prowadzący
Urząd Miasta Szczecin
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat
k. pobytu 22 1020 4795 0000 9602 0278 4387
Numer konta bankowego do wnoszenia opłat za wyżywienie
k. żywieniowe 17 1020 4795 0000 9802 0278 4379
E-mail jednostki przetwarzającej dane
pp18@miasto.szczecin.pl
Telefon jednostki przetwarzającej dane
914220449
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Ułatwienia dla niepełnosprawnych

 Zajęcia sportowe