Szczecin
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 10
Adres
Wołogoska 5, 71-131 Szczecin
Telefon
0-91-48 71 435
Fax
0-91-48 71 435
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Danuta Buda
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • PP10
  • PP10
  • PP10
Opis

Przedszkole Publiczne Nr 10 w Szczecinie rozpoczęło działalność w 1947 roku. Mieściło się
w czterokondygnacyjnym budynku willowym na Pogodnie, w otoczeniu licznej roślinności na placu zabaw. Obecnie jest to placówka składająca się z dwunastu oddziałów mieszczących się w dwóch budynkach (przedszkole zostało rozbudowane w 2019 roku), z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, a funkcję dyrektora pełni pani Danuta Buda. Tradycją przedszkola jest nauka języków obcych, którą rozpoczęto już w 1961 roku oraz organizowanie różnorodnych festynów rodzinnych i środowiskowych, kiermaszy świątecznych, olimpiady sportowej, balów dla dzieci i innych imprez. W przedszkolu prowadzone są również zajęcia sensoryczne, rewalidacyjne.

Praca wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcza odbywa się w oparciu o  Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz wybrane programy wychowania przedszkolnego.

Przedszkole bierze udział w różnorodnych programach i projektach edukacyjnych o charakterze: wychowawczym, opiekuńczym, zdrowotnym, profilaktycznym między innymi „Piękna Nasza Polska Cała” , „Eko Ludek” ,dodatkowo tworzy i realizuje własne programy np. „Muzykalne przedszkolaki”, „Przyjaciele przygody” oraz programy posiłkujące.

Pracownicy przedszkola stworzyli placówkę  bezpieczną, przyjazną każdemu dziecku. Otaczają opieką dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Przedszkole posiada swój własny ogród przedszkolny wyposażony
w nowoczesny sprzęt często wykorzystywany podczas zajęć w celu zainteresowania dzieci aktywnością.
Sale zajęć wyposażone są w nowoczesne meble dostosowane do potrzeb dzieci.
Kąciki dydaktyczne są systematycznie wzbogacane w różnorodne materiały rozwojowe.
Wystrój sal stwarza atmosferę ciepła, przytulności.  Duża różnorodność dostępnych zabawek, najnowsze pomoce dydaktyczne między innymi tablice interaktywne, programy multimedialne, a także bogaty księgozbiór dla dzieci oraz urozmaicone zajęcia dydaktyczne sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dzieci.

Grono pedagogiczne przedszkola stawia na rozwój talentów podopiecznych, zachęca do brania udziału w różnorodnych konkursach plastycznych, literackich, np. „Dary jesieni”, „Eko- przedszkolak”, „Wiosenny Kapelusz”.

Osiągnięcia
Na terenie przedszkola corocznie odbywają się: międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Jesienne kompozycje”, konkurs ekologiczny dla współpracujących placówek oraz olimpiada sportowa z udziałem rodziców. Dzieci zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia biorąc udział w międzyprzedszkolnych konkursach i spotkaniach o tematyce: ekologicznej, sportowej, plastycznej, muzycznej, wiedzy o Unii Europejskiej (np. „Bajkowa piosenka”, „Święto Konwalii”, „Śmiech i zabawa to fajna sprawa”, „Jasełka”).
Dodatkowe zajęcia
Język Niemiecki
Godziny otwarcia od
06.00 - 17.00
Godziny otwarcia do
16:30:00
Godziny otwarcia uwagi
RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI MŁODSZE
 
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
w godzinach 9.00 - 14.00
 
6.00 - 8.15 - schodzenie się dzieci; zabawy swobodne służące realizacji pomysłów dzieci:
zabawy stolikowe, układanki i inne
8.15 - 8.30 - ćwiczenia poranne, zabawy orientacyjno-porządkowe, toaleta
8.30 - 8.50 - śniadanie
8.50 - 9.00 - czynności higieniczno-porządkowe
9.00 - 9.20 - organizacja zajęć wychowawczo - dydaktycznych w oparciu o wybrany w poszczególnych grupach program.                                            Wspomaganie wielostronnego rozwoju dziecka
9.20 - 9.55 - zabawy swobodne dzieci i z niewielkim udziałem nauczyciela, m. in. zabawy
konstrukcyjne, plastyczne, tematyczne itp.
9.55 - 10.00 - porządkowanie sali po zabawach, toaleta
10.00 - 10.15 - II śniadanie
10.15 - 10.30 - toaleta, czynności samoobsługowe w szatni
10.30 - 11.45 - pobyt na świeżym powietrzu; dowolne i zorganizowane formy aktywności
psychoruchowej; spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze. W przypadku przeciwwskazań
pogodowych organizacja innych form aktywności dziecka, zabaw swobodnych
11.45 - 12.00 - czynności samoobsługowe w szatni i toalecie; przygotowanie do obiadu
12.00 - 12.20 - obiad - zupa
12.20 - 12.30 - toaleta, przygotowanie do odpoczynku, czynności samoobsługowe
12.30 - 13.45 - relaksacja, odpoczynek poobiedni,
zabawy podejmowane z inicjatywy i potrzeb dzieci
13.45 - 14.00 - czynności samoobsługowe, toaleta, przygotowanie do podwieczorku
14.00 - 14.15 -  II danie i podwieczorek
14.15 - 17.00 - kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
słuchanie opowiadań, zabawa wg zainteresowań dzieci, praca wspomagająca, propozycje dzieci.
 
RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY STARSZE
 
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
realizowana jest w godzinach 9.00 - 14.00
 
6.00 - 8.20 - schodzenie się dzieci, zabawy swobodne z niewielkim udziałem nauczyciela,
zabawy konstrukcyjne, tematyczne, plastyczne, gry i układanki stolikowe.
8.20 - 8.30 - przygotowanie do śniadania, toaleta
8.30 - 8.50 - śniadanie
9.00 - 9.30 - organizacja zajęć wychowawczych i dydaktycznych w oparciu o wybrany program.
Tworzenie warunków do nabywania umiejętności w obrębie wszystkich obszarów edukacyjnych.
Podejmowanie działań wspierających wszechstronny rozwój dziecka - emocjonalny, intelektualny i ruch.
9.30- 10.00 - inne formy aktywizowania dziecka, zabawa swobodna
10.00 - 10.30 - II śniadanie, toaleta, przygotowanie do wyjścia na powietrze
10.30 - 11.30 - organizacja pobytu na świeżym powietrzu, dowolne i organizowane formy aktywności
psychoruchowej, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe. 
11.30 - 12.00 - przygotowanie do obiadu - zupa
12.00 - 13.00 - zabawy swobodne z niewielkim udziałem nauczyciela realizowane
wg zainteresowań i potrzeb dzieci, czas na relaks, wyciszenie (obserwacja pedagogiczna)
13.00 - 13.30 - organizacja zajęć wychowawczo - dydaktycznych w oparciu o wybrany program 
Tworzenie warunków do nabywania umiejętności w obrębie wszystkich obszarów edukacyjnych.
Podejmowanie działań wspierających wszechstronny rozwój dziecka.
13.30 - 14.00 - inne formy aktywności dziecka:pobyt na powietrzu, praca wspomagająca
wg indywidualnych potrzeb i zespołowych programów wspierania
14.00 - 14.20 - II danie i podwieczorek
14.20 - 17.00 - indywidualne formy aktywizowania dzieci: zabawy ruchowe, dydaktyczne,
konstrukcyjne, układanki, zabawy swobodne, czynności organizacyjno-porządkowe.
Organ prowadzący
Gmina Miasto Szczecin
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia