Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 61
Adres
3 Maja 4, 70-214 Szczecin
Telefon
914851760
Fax
914851766
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Opis
Szkoła Podstawowa Nr 61 znajduje się w centrum Szczecina, ale stanowi w tej części miasta oazę zieleni dzięki ogrodowi, który otacza szkołę. Gdyby chcieć w skrócie scharakteryzować jej charakter , to można powiedzieć, że jest to szkoła S E R C A i R O Z U M U. Oznacza to, że stawiamy wymagania i dążymy do sukcesów naszych uczniów, ale pamiętając o dobrych relacjach z uczniami i rodzicami. Między innymi dlatego bierzemy czynny udział, wraz z innymi szkołami, w projekcie Sieci Szkół Przyjaznych realizowanym pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Rodziców. Uczniowie mają do dyspozycji bardzo dobrze wyposażoną bazę szkoły w skład, której wchodzą: duża i mała sala gimnastyczna, siłownia, pracownia komputerowa i centrum multimedialne z bezpiecznym dostępem do internetu, gabinety i pracownie przedmiotowe. Nauczyciele maja do dyspozycji wszystko co niezbędne w nowoczesnej edukacji, m.in. laptopy, projektor, rzutniki, kserokopiarki i inne pomoce. Ważnym obszarem jest sfera opieki i wspomagania. Dbają o to: pedagog, psycholog, pedagodzy specjalni m.in. z uprawnieniami do nauczania dzieci niewidomych, pielęgniarka, wychowawca Klubu Spotkań Twórczych oraz wychowawcy świetlicy, która działa w godz. od 7 do 16,3o. Dzieci mogą korzystać ze śniadań, obiadów oraz bufetu szkolnego. Szkoła jako centrum kultury jest miejscem odkrywania i rozwijania talentów i uzdolnień uczniów oraz spotkań z osobowościami. Gościliśmy m.in. Krystynę Feldman, Joannę Szczepkowską, Halinę Frąckowiak, Ryszarda Krynickiego, prof. A. Nalaskowskiego, prof. H. Obuchowską, Jakuba Śpiewaka z Fundacji KIDPROTEKT, ojca Jana Berezę i wiele innych osób. Szkoła współpracuje m.in. z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Uniwersytetem Szczecińskim, Radą Osiedla, Policją, PSR, MOPR. Nauczyciele doskonalą systematycznie swoje umiejętności. Kadrę stanowią nauczyciele dyplomowani i mianowani. Ważną osoba jest pani Ala - woźna, która zna wszystkich uczniów i wita na dzień dobry wszystkich uśmiechem. Nieustannie dbamy o estetykę szkoły i jej otoczenia dzięki pozyskiwanym środkom wnętrze szkoły jest bardzo kolorowe, estetyczne i funkcjonalne. Barwne korytarze, sale lekcyjne i toalety sprzyjają miłemu spędzaniu czasu w szkole i dobrze wpływają na uczniów. Ważne jest poczucie bezpieczeństwa, o które dbamy zarówno poprzez pracę z uczniami ( nasz program profilaktyczny znalazł uznanie recenzentów i był wprowadzany w kilku szkołach), jak i poprze wyposażenie i uwrażliwienie pracowników. Sprzyja temu również brak anonimowości, gdyż do szkoły uczęszcza ok. 400 uczniów. Na sprawdzianie na zakończenie szkoły uczniowie nasi osiągają dobre wyniki, najlepsze wśród szkół okolicznych naszego rejonu . Chcąc uatrakcyjniać naukę wprowadziliśmy innowacje pedagogiczne. Od 01.09.07. uruchomiliśmy klasę z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego. Jest to udane przedsięwzięcie, dlatego w roku szkolnym 2008/09 utworzyliśmy niemiecką i angielską klasę językową Nowością jest utworzenie klasy artystycznej we wrześniu 2008. Co to jest dobra szkoła, według nas to taka szkoła, która stale się sobie przygląda i doskonali co ma odzwierciedlenie w podejmowanych działaniach.
Godziny otwarcia od
7-16
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia