Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 51
Adres
Mikołajczyka 20, 71-075 Szczecin
Telefon
091 4532 331, 091 4523 324
Fax
091 4523 311
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Dariusz Szklarski
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 51
 • Szkoła Podstawowa nr 51
 • Szkoła Podstawowa nr 51
 • Szkoła Podstawowa nr 51
 • Szkoła Podstawowa nr 51
 • Szkoła Podstawowa nr 51
 • Szkoła Podstawowa nr 51
 • Szkoła Podstawowa nr 51
 • Szkoła Podstawowa nr 51
 • Szkoła Podstawowa nr 51
Opis

   W roku szkolnym 2023/2024 odziały przedszkolne SP 51 mieszczące się w budynku przy ul. Mikołajczyka 20 na osiedlu Świerczewo, będą realizowały naukę dla pięciu grup 3-4 latków i pięciu grup 5-6 latków. Budynek przedszkola położony jest w parku zwanym „Perłą dzielnicy”, enklawie spokoju
i ciszy. Do dyspozycji przedszkolaków są 2 place zabaw oraz boisko sportowe „Orlik”, na którym prowadzone są zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe. Ponadto w przedszkolu znajduje się specjalistyczna pracownia integracji sensorycznej, motoryki dużej, rytmiki, sale do nauki języka angielskiego, zajęć logopedycznych,TUS i sensoplastycznych.

Dzieci korzystają z uroków magicznego dywanu, ozobotów oraz mają zajęcia z kodowania.

    W budynku znajdują się duże, estetyczne sale wyposażone w meble dostosowane do potrzeb dzieci oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne
i audiowizualne. W sześciu salach do dyspozycji dzieci i nauczycieli są tablice multimedialne. Dzieci spożywają posiłki w przestronnej stołówce.

    Oddziały przedszkolne zapewniają wszystkim dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju. Dzieci zdobywają tu wiedzę i umiejętności pozwalające im w przyszłości z powodzeniem podjąć naukę w szkole. Uczą się samodzielności w myśleniu, działaniu oraz nawiązywania prawidłowych relacji społecznych.
    O rozwój dzieci troszczy się wykwalifikowana i zaangażowana kadra pedagogiczna wykorzystująca w pracy nowoczesne metody nauczania
i wychowania.

    Przedszkolaki biorą udział w licznych konkursach plastycznych, muzycznych i tanecznych oraz w różnych akcjach charytatywnych oraz współpracują ze środowiskiem lokalnym.

Osiągnięcia
Dzieci osiągają sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach organizowanych przez szkoły
i przedszkola.
Personel
Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Godziny otwarcia od
7:00 - 17:00
Godziny otwarcia do
17.00
Godziny otwarcia uwagi

Godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego : 9.00 - 14.00.


 

Dodatkowe zajęcia

W przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia poszerzające podstawę programową :


 • dla wszystkich dzieci: język angielski, niemiecki

    W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane są zajęcia:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • rewalidacji
 • logopedyczne w grupach

 

W godzinach popołudniowych, po zakończeniu realizacji podstawy programowej,
w przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe (odpłatne), każdego roku zgodnie
z zapotrzebowaniem rodziców (j.angielski,zajęcia piłkarskie, taneczne, "Przedszkoliada").

Organ prowadzący
Wydział Oświaty-Urząd Miasta Szczecin
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe