Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 9
Zespół szkół
Adres
Ks. Dąbrówki 10, 71-826 Szczecin
Telefon
914538767
Fax
91 4538 767
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Dionela Lisowska
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 9
  • Szkoła Podstawowa nr 9
  • Szkoła Podstawowa nr 9
  • Szkoła Podstawowa nr 9
  • Szkoła Podstawowa nr 9
  • Szkoła Podstawowa nr 9
  • Szkoła Podstawowa nr 9
  • Szkoła Podstawowa nr 9
  • Szkoła Podstawowa nr 9
  • Szkoła Podstawowa nr 9
Opis
W Szkole Podstawowej nr 9 w Szczecinie mieszczą się dwa oddziały przedszkolne: grupa Marynarze –dzieci 3 i 4 letnie oraz grupa zerowa – dzieci 5 i 6 letnie. Jeżeli zajdzie taka potrzeba istnieje możliwość utworzenia kolejnych oddziałów.

Posiadamy bardzo dobre warunki lokalowe i bogatą bazę dydaktyczną. Sale urządzone są w funkcjonalny i estetyczny sposób, podzielone na kąciki zainteresowań, wyposażone w różnorodne zabawki i pomoce dydaktyczne, które zachęcają naszych podopiecznych do eksperymentowania, tworzenia, nauki i zabawy. Oddziały przedszkolne posiadają własny ogrodzony plac zabaw oraz kuchnię z pysznymi, domowymi posiłkami. Placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00.

Prowadzimy szeroki zakres działań dydaktyczno – wychowawczych, dzięki którym nasi wychowankowie będą wrażliwi, aktywni, świadomi i samodzielni w dorosłym życiu. Umiejętności te pozwolą sprostać zadaniom w dalszych etapach nauki. Współdziałamy z pielęgniarką, pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego, religii i zajęć ruchowych. W ramach tygodniowego rozkładu zajęć dzieci korzystają z TIK i tablic multimedialnych, sali sportowej wyposażonej w odpowiedni, dostosowany do potrzeb rozwojowych sprzęt. Swoje zdolności artystyczne rozwijają na zajęciach kreatywnych. Zdobyte umiejętności prezentują biorąc udziała w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.


Osiągnięcia
Tytuły i certyfikaty:
* "Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją",
* "Szkoły myślenia", * "Szkoły z klasą 2.0"
* "Bezpieczna szkoła". Udział w konkursach plastycznych i artystycznych.
Dodatkowe zajęcia
Uczniowie grupy przedszkolnej uczestniczą w różnych zajęciach dodatkowych: - informatycznych, - plastycznych, - zajęciach logopedycznych, - zajęciach kreatywnych. Przedszkolaki dzieci chętnie uczą się języka angielskiego i religii. Uczniowie uczestniczą także w koncertach na Zamku Książąt Pomorskich a także imprezach kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury Skolwin. Uczniowie „zerówki” bardzo chętnie prezentują swoje umiejętności wokalno – recytatorskie i taneczne które prezentują podczas imprez klasowych i szkolnych.
Godziny otwarcia od
07.00 do 17.00
Godziny otwarcia do
16:30:00
Historia

Szkoła Podstawowa nr 9 w Szczecinie jest jedną ze szkół pionierskich. Jej powstanie datuje się od dnia 23 maja 1946 roku.   

Przez wiele lat w szkole funkcjonowały oddziały przedszkolne przeznaczone dla dzieci 5 i 6 letnich, zwane "zerówkami". Od września 2017 roku utworzono grupę dla dzieci 3 i 4 letnich.  Rozszerzenie oferty szkoły spotkało się z dużym zainteresowaniem i zadowoleniem rodziców.      

Personel

Nauczycielki pracujące w oddziałach przedszkolnych w naszej szkole to absolwentki pedagogiki przedszkolnej, profesjonalistki i entuzjastki zawodu. Ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach.  Wspomagają rozwój dzieci zwracając szczególną uwagę na ich wrodzone predyspozycje, potencjał i zdolności.

Pracę z dziećmi prowadzimy w oparciu o nowoczesne metody, takie jak:

- pedagogika zabawy;

- metoda Dobrego Startu;

- metoda M. Montessori;

- metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;

- edukacja matematyczna profesor Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.

Działania wychowawczo – dydaktyczne realizujemy na podstawie:

- Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego MEN;

- Programu „Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewskiej i W. Żaby – Żabińskiej;

- Programu „Kolorowy Start” M. Skrobacz i W. Żaby – Żabińskiej

Pracę z dziećmi przedszkolnymi wspomagają życzliwe, uśmiechnięte, zaangażowane Panie z obsługi ( pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa, kucharki).


Godziny otwarcia uwagi
Godziny otwarcia placówki są corocznie dostosowywane do potrzeb rodziców na podstawie wniosków o przyjęcie do przedszkola.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe