Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 7
Adres
Złotowska 86, 71-793 Szczecin
Telefon
(091) 426 98 30
Fax
91 426 89 22
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 7
  • Szkoła Podstawowa nr 7
  • Szkoła Podstawowa nr 7
  • Szkoła Podstawowa nr 7
  • Szkoła Podstawowa nr 7
  • Szkoła Podstawowa nr 7
  • Szkoła Podstawowa nr 7
Opis

Szkoła mieści się w malowniczej dzielnicy Warszewo. Uczniowie od 2011 roku mogą realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w nowym budynku przy ul. Złotowskiej 86 Zajęcia w odrębnej części budynku wyposażonej w dostosowane sale dydaktyczne, toalety i w części modułowej połączonej bezpośrednim przejściem z budynkiem głównym. Wyposażenie pomieszczeń gwarantuje bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę. Dzieci korzystają także z sali gimnastycznej, boisk sportowych oraz placu zabaw. Życzliwa i wykwalifikowana kadra umiejętnie splata naukę z zabawą, by w łagodny sposób wprowadzić dzieci w świat szkoły. Poprzez atrakcyjne, aktywne metody i formy pracy wspomaga rozwój intelektualny i motoryczny dzieci oraz rozwija ich naturalne talenty twórcze. Do dyspozycji uczniów jest stołówka szkolna zapewniająca odpłatne ciepłe posiłki-obiady. W szkole funkcjonuje świetlica dla dzieci młodszych zapewniająca szereg zajęć plastycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i relaksacyjnych.

Osiągnięcia

Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w wielu międzyszkolnych konkursach plastycznych, muzycznych i wiedzy ogólnej. Angażujemy się w działania, których celem jest integracja środowiska lokalnego. Prowadzimy efektywną współpracę z Radą Rodziców, Radą Osiedla, Stowarzyszeniem „Nasze Warszewo”, Caritas, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną. Bardzo aktywnie działa też Szkolne Koło Wolontariatu . Bierzemy udział i organizujemy akcje charytatywne (m.in. „Spotkania rodzinne i nie tylko...”, „Dzieci dzieciom”), a także podejmujemy liczne działania o charakterze prozdrowotnym i ekologicznym. Szkoła uzyskała tytuły: - „Szkoła bez Przemocy” – „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją” . W tej chwili bierzemy udział w ogólnopolskim programie „Szkoła z klasą”.


Dodatkowe zajęcia
Gimnastyka korekcyjna, Zajęcia logopedyczne, Zajęcia integracyjne, Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne.
Godziny otwarcia od
od 07:00 do 17.00
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021
46
Drzwi otwarte

10 MARCA 2020r.

        DZIEŃ „OTWARTYCH DRZWI”

     w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki

 przy ul. Złotowskiej 86 w Szczecinie

Szanowni Państwo!

W związku ze zbliżającym się  terminem  rekrutacji do szkół podstawowych zapraszamy rodziców dzieci 6 i 7 letnich, które rozpoczną naukę  w gr. 0 i kl. I od  1 września 2020r.na spotkanie o godzinie 17:00 w auli szkolnej.   

W tym dniu  w godzinach od 17:30 do 18:30 będą mogli Państwo poznać warunki, w jakich dzieci uczą się i bawią w naszej szkole, a także wziąć udział w konsultacjach  z dyrekcją, pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe