Szczecin
Oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 7 (ul. Złotowska)
Adres
Złotowska 86, 71-793 Szczecin
Telefon
(091) 426 98 30
Fax
91 426 89 22
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Przemysław Krześlak
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 7 (ul. Złotowska)
  • Szkoła Podstawowa nr 7 (ul. Złotowska)
  • Szkoła Podstawowa nr 7 (ul. Złotowska)
  • Szkoła Podstawowa nr 7 (ul. Złotowska)
  • Szkoła Podstawowa nr 7 (ul. Złotowska)
  • Szkoła Podstawowa nr 7 (ul. Złotowska)
  • Szkoła Podstawowa nr 7 (ul. Złotowska)
Opis

Szkoła mieści się w malowniczej dzielnicy Warszewo. Uczniowie od 2011 roku mogą realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w nowym budynku przy ul. Złotowskiej 86. Zajęcia odbywają się w  dostosowanych salach dydaktycznych. Wyposażenie pomieszczeń gwarantuje bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę. Dzieci korzystają także z sali gimnastycznej, boisk sportowych oraz placu zabaw. Życzliwa i wykwalifikowana kadra umiejętnie splata naukę z zabawą, by w łagodny sposób wprowadzić dzieci w świat szkoły. Poprzez atrakcyjne, aktywne metody i formy pracy wspomaga rozwój intelektualny i motoryczny dzieci oraz rozwija ich naturalne talenty twórcze. Do dyspozycji uczniów jest stołówka szkolna zapewniająca odpłatne ciepłe posiłki-obiady. 

Osiągnięcia

Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w wielu międzyszkolnych konkursach plastycznych, muzycznych i wiedzy ogólnej. Angażujemy się w działania, których celem jest integracja środowiska lokalnego. Prowadzimy efektywną współpracę z Radą Rodziców, Radą Osiedla, Stowarzyszeniem „Nasze Warszewo”, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Strażą Miejską, Policją, Strażą Pożarną. Bardzo aktywnie działa też Szkolne Koło Wolontariatu . Bierzemy udział i organizujemy akcje charytatywne, a także podejmujemy liczne działania o charakterze prozdrowotnym i ekologicznym. 

Dodatkowe zajęcia
Gimnastyka korekcyjna, Zajęcia logopedyczne, Zajęcia integracyjne, Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne.
Godziny otwarcia od
od 07:00 do 17.00
Godziny otwarcia do
16:30:00
Drzwi otwarte


Organ prowadzący
Gmina Miasto Szczecin
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe